Medlemstidningar

Diabolo (1908)

Djurgårdens första medlemstidning gick under namnet Diabolo. Den utkom endast med ett nummer under 1908 och ersattes året efter av Djurgårdens Idrottsförenings Medlemsblad.

Djurgårdens Idrottsförenings Medlemsblad (1909-1917)

Djurgårdens Idrottsförenings Medlemsblad utkom varje månad (med några få undantag) mellan åren 1909-1917 och delades ut gratis till föreningens medlemmar.

Djurgårdaren (1918-1992)

Första numret av Djurgårdaren utkom 1918 och den gavs ut mer eller mindre regelbundet ända fram tills 1992 då Djurgården hade blivit en alliansförening. Djurgårdaren hade stort redaktionellt värde och utsågs till en av Sveriges bästa föreningstidningar 1985 av riksidrottsförbundet.

Djurgårdaren (1998-)

Sex år efter att Djurgården hade ombildats till en alliansförening började Djurgården Fotboll att åter ge ut Djurgårdaren till sina medlemmar.

Blåranden

Startade som ungdomsfotbollens tidning 1973 för att tre år senare övergå till att bli hela fotbollssektionen publikation. Konverterades senare till matchprogram. Sista numret utkom i mitten av 90-talet.

BlåRandigt (1985)

Fotbollens tidning som endast utkom med två nummer under 1985. Båda numren följde med som bilagor till SvD.

Djurgården Hockey Medlemsnytt

Djurgården Hockey Ungdomstidning

Djurgårdsnytt (1963)

Tennissektionen medlemstidning som endast utkom med ett nummer. Tidningen gavs ut efter det att tennissektionen valt att lämna Djurgården och är inte en publikation utgiven av DIF.

Djurgårdssupportern