Medlemstidningar

Diabolo (1908)

Djurgårdens första medlemstidning gick under namnet Diabolo. Den utkom endast med ett nummer under 1908 och ersattes året efter av Djurgårdens Idrotts-Förenings Medlemsblad.

Djurgårdens Idrotts-Förenings Medlemsblad (1909-1917)

Djurgårdens Idrotts-Förenings Medlemsblad utkom varje månad (med några få undantag) mellan åren 1909-1917 och delades ut gratis till föreningens medlemmar.

Djurgårdaren (1918-1992)

Första numret av Djurgårdaren utkom 1918 och den gavs ut mer eller mindre regelbundet ända fram tills 1992 då Djurgården hade blivit en alliansförening. Fem år senare började Djurgården Fotboll att åter ge ut Djurgårdaren till sina medlemmar.