Protokoll, avtal

Djurgårdens IF

Årsmötesprotokoll och bilagor

Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1926
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1927
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1928
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1929, Transkribering
Djurgårdens IF ajournerande årsmötesprotokoll 1929
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1930, Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1931, Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1940
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1941, Bilaga
Bilaga till Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1942
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1943
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1944
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1945
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1946
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1947
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1948
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1950, Bilaga
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1951
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1952
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1953, Stenografiskt referat
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1954
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1955
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1956
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1957
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1958
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1959
Föredragningslista för årsmötet 1970
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1978
Dagordning för årsmötet 1979, valberedningens förslag

Verksamhetsberättelser

Djurgårdens IF årsberättelse 1905, Transkribering
Djurgårdens IF styrelseberättelse 1907-1908, Renskrivet
Djurgårdens IF styrelseberättelse 1908-1909, Renskrivet
Djurgårdens IF styrelseberättelse 1909-1910
Djurgårdens IF styrelseberättelse 1911-1912
Djurgårdens IF styrelseberättelse 1912

Sammanträdesprotokoll

1926
Överstyrelsens sammanträde, 11 januari 1926
Medlemssammanträde, 21 januari 1926
Överstyrelsens sammanträde, 16 februari 1926
Medlemssammanträde, 22 februari 1926
Överstyrelsens sammanträde, 8 mars 1926
Överstyrelsens sammanträde, 18 mars 1926
Medlemssammanträde, 30 mars 1926
Överstyrelsens sammanträde, 2 april 1926
Överstyrelsens sammanträde, 19 april 1926
Överstyrelsens sammanträde, 29 april 1926
Överstyrelsens sammanträde, 6 maj 1926
Överstyrelsens sammanträde, 7 juni 1926
Överstyrelsens sammanträde, 5 augusti 1926
Överstyrelsens sammanträde, 26 augusti 1926
Överstyrelsens sammanträde, 14 september 1926
Överstyrelsens sammanträde, 11 oktober 1926
Medlemssammanträde, 18 oktober 1926
Överstyrelsens sammanträde, 18 oktober 1926
Överstyrelsens sammanträde, 22 november 1926
Överstyrelsens sammanträde, 20 december 1926

1927
Överstyrelsens sammanträde, 14 januari 1927
Överstyrelsens sammanträde, 24 januari 1927
Medlemssammanträde, 1 februari 1927
Överstyrelsens sammanträde, 22 februari 1927
Överstyrelsens sammanträde, 8 mars 1927
Överstyrelsens sammanträde, 21 mars 1927
Överstyrelsens sammanträde, 22 april 1927
Överstyrelsens sammanträde, 8 maj 1927
Överstyrelsens sammanträde, 13 maj 1927
Överstyrelsens sammanträde, 31 maj 1927
Överstyrelsens sammanträde, 7 juni 1927
Överstyrelsens sammanträde, 5 juli 1927
Överstyrelsens sammanträde, 2 augusti 1927
Överstyrelsens sammanträde, 22 augusti 1927
Överstyrelsens sammanträde, 5 september 1927
Överstyrelsens sammanträde, 30 september 1927
Överstyrelsens sammanträde, 17 oktober 1927
Överstyrelsens sammanträde, 7 november 1927
Överstyrelsens sammanträde, 2 december 1927

1928
Överstyrelsens sammanträde, 19 januari 1928
Överstyrelsens sammanträde, 27 januari 1928
Överstyrelsens sammanträde, 9 februari 1928
Överstyrelsens sammanträde, 24 februari 1928
Överstyrelsens sammanträde, 8 mars 1928
Överstyrelsens sammanträde, 19 mars 1928
Överstyrelsens sammanträde, 11 april 1928
Överstyrelsens sammanträde, 8 juni 1928
Överstyrelsens sammanträde, 30 juli 1928
Överstyrelsens sammanträde, 8 oktober 1928
Överstyrelsens sammanträde, 29 oktober 1928
Medlemssammanträde, 8 november 1928
Överstyrelsens sammanträde, 11 december 1928

1929
Överstyrelsens sammanträde, 15 januari 1929
Överstyrelsens sammanträde, 11 februari 1929
Medlemssammanträde, 14 februari 1929
Överstyrelsens sammanträde, 1 mars 1929
Överstyrelsens sammanträde, 21 mars 1929
Överstyrelsens sammanträde, 16 april 1929
Överstyrelsens sammanträde, 7 maj 1929
Överstyrelsens sammanträde, 20 juni 1929
Överstyrelsens sammanträde med fotbollsektionen, 1 juli 1929
Överstyrelsens sammanträde, 1 juli 1929
Överstyrelsens sammanträde, 22 juli 1929
Överstyrelsens sammanträde, 3 september 1929
Överstyrelsens sammanträde, 6 september 1929
Medlemssammanträde, 6 september 1929
Medlemssammanträde, 24 september 1929
Överstyrelsens sammanträde, 18 oktober 1929
Överstyrelsens sammanträde, 5 november 1929
Överstyrelsens sammanträde, 12 november 1929
Överstyrelsens sammanträde, 6 december 1929, Bilaga 1
Överstyrelsens sammanträde, 17 december 1929

1930
Överstyrelsens sammanträde, 9 januari 1930
Överstyrelsens sammanträde, 11 februari 1930
Medlemssammanträde, 13 februari 1930
Överstyrelsens sammanträde, 7 april 1930
Överstyrelsens sammanträde, 20 maj 1930
Överstyrelsens sammanträde med sektionerna, 26 maj 1930
Överstyrelsens sammanträde, 26 maj 1930
Överstyrelsens sammanträde, 2 juni 1930
Överstyrelsens sammanträde, 1 juli 1930
Överstyrelsens sammanträde, 7 augusti 1930
Överstyrelsens sammanträde, 25 augusti 1930
Överstyrelsens sammanträde, 8 september 1930
Överstyrelsens sammanträde, 16 oktober 1930
Överstyrelsens sammanträde, 27 oktober 1930
Överstyrelsens sammanträde, 13 november 1930
Överstyrelsens sammanträde, 15 december 1930

1931
Överstyrelsens sammanträde, 8 januari 1931
Medlemssammanträde, 18 februari 1931
Överstyrelsens sammanträde, 23 februari 1931
Överstyrelsens sammanträde, 18 mars 1931
Överstyrelsens sammanträde, 26 mars 1931
Överstyrelsens sammanträde, 7 april 1931
Överstyrelsens sammanträde, 18 maj 1931
Överstyrelsens sammanträde, 26 maj 1931
Överstyrelsens sammanträde, 16 juli 1931
Överstyrelsens sammanträde, 20 augusti 1931
Överstyrelsens sammanträde, 8 september 1931
Överstyrelsens sammanträde, 6 oktober 1931
Medlemssammanträde, 27 oktober 1931
Överstyrelsens sammanträde, 2 november 1931
Överstyrelsens sammanträde, 9 november 1931
Överstyrelsens sammanträde, 30 november 1931
Överstyrelsens sammanträde, 7 december 1931
Överstyrelsens sammanträde, 14 december 1931

1937
Överstyrelsens sammanträde, 18 januari 1937
Överstyrelsens sammanträde, 8 februari 1937
Överstyrelsens sammanträde, 8 mars 1937
Överstyrelsens sammanträde, 15 mars 1937
Överstyrelsens sammanträde, 13 april 1937
Överstyrelsens sammanträde, 12 maj 1937
Överstyrelsens sammanträde, 14 juni 1937
Överstyrelsens sammanträde, 7 juli 1937
Överstyrelsens sammanträde, 23 augusti 1937
Överstyrelsens sammanträde, 29 september 1937
Överstyrelsens sammanträde, 8 november 1937
Överstyrelsens sammanträde, 22 november 1937
Överstyrelsens sammanträde, 15 december 1937

1938
Överstyrelsens sammanträde, 25 januari 1938
Överstyrelsens sammanträde, 7 mars 1938
Överstyrelsens sammanträde, 1 april 1938
Överstyrelsens sammanträde, 20 april 1938
Överstyrelsens sammanträde, 4 maj 1938
Överstyrelsens sammanträde, 20 juni 1938
Överstyrelsens sammanträde, 1 augusti 1938
Överstyrelsens sammanträde, 3 oktober 1938
Överstyrelsens sammanträde, 31 oktober 1938
Överstyrelsens sammanträde, 12 december 1938

1939
Överstyrelsens sammanträde, 13 februari 1939
Överstyrelsens sammanträde, 7 mars 1939
Överstyrelsens sammanträde, 20 mars 1939
Överstyrelsens sammanträde, 24 april 1939
Överstyrelsens sammanträde, 22 maj 1939
Överstyrelsens sammanträde, 12 juni 1939
Överstyrelsens sammanträde, 14 augusti 1939
Överstyrelsens sammanträde, 28 augusti 1939
Överstyrelsens sammanträde, 2 oktober 1939
Överstyrelsens sammanträde, 6 november 1939
Överstyrelsens sammanträde, 15 december 1939

1940
Överstyrelsens sammanträde, 12 februari 1940
Överstyrelsens sammanträde, 5 mars 1940
Överstyrelsens sammanträde, 3 april 1940
Överstyrelsens sammanträde, 3 juni 1940
Överstyrelsens sammanträde, 10 juni 1940
Överstyrelsens sammanträde, 14 augusti 1940
Överstyrelsens sammanträde, 11 november 1940
Överstyrelsens sammanträde, 9 december 1940

1941
Överstyrelsens sammanträde, 30 januari 1941
Överstyrelsens sammanträde, 21 februari 1941
Överstyrelsens sammanträde, 20 juni 1941
Överstyrelsens sammanträde, 15 september 1941
Överstyrelsens sammanträde, 22 september 1941
Överstyrelsens sammanträde, 13 oktober 1941
Överstyrelsens sammanträde, 20 oktober 1941

1942
Överstyrelsens sammanträde, 7 september 1942
Överstyrelsens sammanträde, 16 september 1942
Överstyrelsens sammanträde, 12 oktober 1942
Överstyrelsens sammanträde, 3 december 1942

Övrigt

Program 1895 års utflykt till Risholmen
Diplom- och medaljreglemente för Djurgårdens IF 1926
Organisationskommitténs protokoll 14 maj 1935 för Dr Sven Hedin hyllningsfest
Organisationskommitténs protokoll 17 maj 1935 för Dr Sven Hedin hyllningsfest

Fotboll

Bollafdelningens årsberättelse 1905-1906, Transkribering
Bollafdelningens årsberättelse 1906, Renskrivet
Fotbollens årsmötesprotokoll 2002
Fotbollens årsmötesprotokoll 2003
Fotbollens årsmötesprotokoll 2004
Fotbollens årsmötesprotokoll 2005
Fotbollens årsmötesprotokoll 2006
Fotbollens årsmötesprotokoll 2007
Fotbollens årsmötesprotokoll 2008
Fotbollens årsmötesprotokoll 2009
Fotbollens årsmötesprotokoll 2010
Fotbollens årsmötesprotokoll 2011
Fotbollens årsmötesprotokoll 2012
Fotbollens årsmötesprotokoll 2013
Fotbollens årsmötesprotokoll 2014
Fotbollens årsmötesprotokoll 2015
Fotbollens årsmötesprotokoll 2016
Fotbollens årsmötesprotokoll 2017
Fotbollens årsmötesprotokoll 2018
Fotbollens årsmötesprotokoll 2019
Fotbollens årsmötesprotokoll 2020
Fotbollens årsmötesprotokoll 2021
Fotbollens årsmötesprotokoll 2022

Årsredovisningar

Fotbollens årsredovisning 2001

Ishockey

Ishockeyns årsmötesprotokoll 2017
Ishockeyns årsmötesprotokoll 2018
Ishockeyns årsmötesprotokoll 2019
Ishockeyns årsmötesprotokoll 2020, Protokoll extra föreningsmöte 2020
Ishockeyns årsmötesprotokoll 2021
Ishockeyns årsmötesprotokoll 2022