Protokoll, avtal

Djurgårdens IF

Årsmötesprotokoll samt bilagor

Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1926
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1927
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1928
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1929, Renskrivet
Djurgårdens IF ajournerande årsmötesprotokoll 1929
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1930, Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1931, Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1940
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1941, Bilaga
Bilaga till Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1942
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1943
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1944
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1945
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1946
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1947
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1948
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1950, Bilaga
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1951
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1952
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1953, Stenografiskt referat
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1954
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1955
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1956
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1957
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1958
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1959
Föredragningslista för årsmötet 1970
Djurgårdens IF årsmötesprotokoll 1978
Dagordning för årsmötet 1979, Valberedningens förslag
Djurgårdens IF protokoll extra årsmöte 27 november 1990
Dagordning för årsmötet 2016, Valberedningens förslag, Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelser

Djurgårdens IF:s styrelseberättelse för 1892 års förvaltning och räkenskapsföring, Renskrivet
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1894-1895, Renskrivet
Djurgårdens IF:s styrelseberättelse 1895, Renskrivet
Djurgårdens IF:s styrelseberättelse 1896, Renskrivet
Djurgårdens IF:s styrelseberättelse 1898, Renskrivet
Djurgårdens IF:s årsberättelse 1905, Renskrivet
Djurgårdens IF:s styrelseberättelse 1907-1908, Renskrivet
Djurgårdens IF:s styrelseberättelse 1908-1909, Renskrivet
Djurgårdens IF:s styrelseberättelse 1909-1910, Renskrivet
Djurgårdens IF:s styrelseberättelse 1910-1911, Renskrivet
Djurgårdens IF:s styrelseberättelse 1911-1912
Djurgårdens IF:s styrelseberättelse 1912
Djurgårdens IF:s styrelseberättelse 1913, Renskrivet
Djurgårdens IF:s styrelseberättelse 1915
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1919-1920
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1920-1921
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1921-1922
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1922-1923
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1923-1924
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1924-1925
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1925-1926
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1926-1927
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1927-1928
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1928-1929
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1929-1930
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1930-1931
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1931-1932
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1932-1933
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1933-1934
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1934-1935
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1935-1936
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1936-1937
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1937-1938
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1938-1939
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1939-1940
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1940-1941
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1941-1942
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1942-1943
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1943-1944
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1944-1945
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1945, 1 januari – 30 juni
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1945, 1 juli – 31 december
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1946
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1947
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1948
Djurgårdens IF:s årsberättelse 1950-1951
Djurgårdens IF:s årsberättelse 1952-1953
Djurgårdens IF:s årsberättelse 1953-1954
Djurgårdens IF:s årsberättelse 1954-1955
Djurgårdens IF:s årsberättelse 1957
Djurgårdens IF:s årsberättelse 1959
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1980-1981
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1981-1982
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1983
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1984
Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelse 1985
Djurgårdens IF:s årsredovisning 2007
Djurgårdens IF:s årsredovisning 2008
Djurgårdens IF:s årsredovisning 2010
Djurgårdens IF:s årsredovisning 2011
Djurgårdens IF:s årsredovisning 2012
Djurgårdens IF:s årsredovisning 2013
Djurgårdens IF:s årsredovisning 2014
Djurgårdens IF:s årsredovisning 2015
Djurgårdens IF:s årsredovisning 2016
Djurgårdens IF:s årsredovisning 2017
Djurgårdens IF:s årsredovisning 2018

Revisionsberättelser

Djurgårdens IF:s revisionsberättelse 1892
Djurgårdens IF:s revisionsberättelse 1948

Ekonomiska dokument

Budget verksamhetsåret 1974-1975
Djurgårdens IF:s Överstyrelsens bokslut 1978-79
Djurgårdens IF:s Överstyrelsens bokslut 1979
Djurgårdens IF:s Överstyrelsens kommentarer till vissa avvikelser i bokslut 1979
Djurgårdens IF:s sammandrag resultaträkning 1981-1982
Djurgårdens IF:s balansräkning per 31 december 1982
Djurgårdens IF:s budgetförslag 1983

Sammanträdesprotokoll

1926

Överstyrelsens sammanträde, 11 januari 1926
Medlemssammanträde, 21 januari 1926
Överstyrelsens sammanträde, 16 februari 1926
Medlemssammanträde, 22 februari 1926
Överstyrelsens sammanträde, 8 mars 1926
Överstyrelsens sammanträde, 18 mars 1926
Medlemssammanträde, 30 mars 1926
Överstyrelsens sammanträde, 2 april 1926
Överstyrelsens sammanträde, 19 april 1926
Överstyrelsens sammanträde, 29 april 1926
Överstyrelsens sammanträde, 6 maj 1926
Överstyrelsens sammanträde, 7 juni 1926
Överstyrelsens sammanträde, 5 augusti 1926
Överstyrelsens sammanträde, 26 augusti 1926
Överstyrelsens sammanträde, 14 september 1926
Överstyrelsens sammanträde, 11 oktober 1926
Medlemssammanträde, 18 oktober 1926
Överstyrelsens sammanträde, 18 oktober 1926
Överstyrelsens sammanträde, 22 november 1926
Överstyrelsens sammanträde, 20 december 1926

1927

Överstyrelsens sammanträde, 14 januari 1927
Överstyrelsens sammanträde, 24 januari 1927
Medlemssammanträde, 1 februari 1927
Överstyrelsens sammanträde, 22 februari 1927
Överstyrelsens sammanträde, 8 mars 1927
Överstyrelsens sammanträde, 21 mars 1927
Överstyrelsens sammanträde, 22 april 1927
Överstyrelsens sammanträde, 8 maj 1927
Överstyrelsens sammanträde, 13 maj 1927
Överstyrelsens sammanträde, 31 maj 1927
Överstyrelsens sammanträde, 7 juni 1927
Överstyrelsens sammanträde, 5 juli 1927
Överstyrelsens sammanträde, 2 augusti 1927
Överstyrelsens sammanträde, 22 augusti 1927
Överstyrelsens sammanträde, 5 september 1927
Överstyrelsens sammanträde, 30 september 1927
Överstyrelsens sammanträde, 17 oktober 1927
Överstyrelsens sammanträde, 7 november 1927
Överstyrelsens sammanträde, 2 december 1927

1928

Överstyrelsens sammanträde, 19 januari 1928
Överstyrelsens sammanträde, 27 januari 1928
Överstyrelsens sammanträde, 9 februari 1928
Överstyrelsens sammanträde, 24 februari 1928
Överstyrelsens sammanträde, 8 mars 1928
Överstyrelsens sammanträde, 19 mars 1928
Överstyrelsens sammanträde, 11 april 1928
Överstyrelsens sammanträde, 8 juni 1928
Överstyrelsens sammanträde, 30 juli 1928
Överstyrelsens sammanträde, 8 oktober 1928
Överstyrelsens sammanträde, 29 oktober 1928
Medlemssammanträde, 8 november 1928
Överstyrelsens sammanträde, 11 december 1928

1929
Överstyrelsens sammanträde, 15 januari 1929
Överstyrelsens sammanträde, 11 februari 1929
Medlemssammanträde, 14 februari 1929
Överstyrelsens sammanträde, 1 mars 1929
Överstyrelsens sammanträde, 21 mars 1929
Överstyrelsens sammanträde, 16 april 1929
Överstyrelsens sammanträde, 7 maj 1929
Överstyrelsens sammanträde, 20 juni 1929
Överstyrelsens sammanträde med fotbollsektionen, 1 juli 1929
Överstyrelsens sammanträde, 1 juli 1929
Överstyrelsens sammanträde, 22 juli 1929
Överstyrelsens sammanträde, 3 september 1929
Överstyrelsens sammanträde, 6 september 1929
Medlemssammanträde, 6 september 1929
Medlemssammanträde, 24 september 1929
Överstyrelsens sammanträde, 18 oktober 1929
Överstyrelsens sammanträde, 5 november 1929
Överstyrelsens sammanträde, 12 november 1929
Överstyrelsens sammanträde, 6 december 1929, Bilaga 1
Överstyrelsens sammanträde, 17 december 1929

1930
Överstyrelsens sammanträde, 9 januari 1930
Överstyrelsens sammanträde, 11 februari 1930
Medlemssammanträde, 13 februari 1930
Överstyrelsens sammanträde, 7 april 1930
Överstyrelsens sammanträde, 20 maj 1930
Överstyrelsens sammanträde med sektionerna, 26 maj 1930
Överstyrelsens sammanträde, 26 maj 1930
Överstyrelsens sammanträde, 2 juni 1930
Överstyrelsens sammanträde, 1 juli 1930
Överstyrelsens sammanträde, 7 augusti 1930
Överstyrelsens sammanträde, 25 augusti 1930
Överstyrelsens sammanträde, 8 september 1930
Överstyrelsens sammanträde, 16 oktober 1930
Överstyrelsens sammanträde, 27 oktober 1930
Överstyrelsens sammanträde, 13 november 1930
Överstyrelsens sammanträde, 15 december 1930

1931
Överstyrelsens sammanträde, 8 januari 1931
Medlemssammanträde, 18 februari 1931
Överstyrelsens sammanträde, 23 februari 1931
Överstyrelsens sammanträde, 18 mars 1931
Överstyrelsens sammanträde, 26 mars 1931
Överstyrelsens sammanträde, 7 april 1931
Överstyrelsens sammanträde, 18 maj 1931
Överstyrelsens sammanträde, 26 maj 1931
Överstyrelsens sammanträde, 16 juli 1931
Överstyrelsens sammanträde, 20 augusti 1931
Överstyrelsens sammanträde, 8 september 1931
Överstyrelsens sammanträde, 6 oktober 1931
Medlemssammanträde, 27 oktober 1931
Överstyrelsens sammanträde, 2 november 1931
Överstyrelsens sammanträde, 9 november 1931
Överstyrelsens sammanträde, 30 november 1931
Överstyrelsens sammanträde, 7 december 1931
Överstyrelsens sammanträde, 14 december 1931

1937
Överstyrelsens sammanträde, 18 januari 1937
Överstyrelsens sammanträde, 8 februari 1937
Överstyrelsens sammanträde, 8 mars 1937
Överstyrelsens sammanträde, 15 mars 1937
Överstyrelsens sammanträde, 13 april 1937
Överstyrelsens sammanträde, 12 maj 1937
Överstyrelsens sammanträde, 14 juni 1937
Överstyrelsens sammanträde, 7 juli 1937
Överstyrelsens sammanträde, 23 augusti 1937
Överstyrelsens sammanträde, 29 september 1937
Överstyrelsens sammanträde, 8 november 1937
Överstyrelsens sammanträde, 22 november 1937
Överstyrelsens sammanträde, 15 december 1937

1938
Överstyrelsens sammanträde, 25 januari 1938
Överstyrelsens sammanträde, 7 mars 1938
Överstyrelsens sammanträde, 1 april 1938
Överstyrelsens sammanträde, 20 april 1938
Överstyrelsens sammanträde, 4 maj 1938
Överstyrelsens sammanträde, 20 juni 1938
Överstyrelsens sammanträde, 1 augusti 1938
Överstyrelsens sammanträde, 3 oktober 1938
Protokoll fört vid Djurgårdens IFs allmänna sammanträde den 18 oktober 1938
Överstyrelsens sammanträde, 31 oktober 1938
Överstyrelsens sammanträde, 12 december 1938

1939
Överstyrelsens sammanträde, 13 februari 1939
Överstyrelsens sammanträde, 7 mars 1939
Protokoll fört vid sammanträde med Djurgårdens Idrottsförening den 7 mars 1939
Överstyrelsens sammanträde, 20 mars 1939
Överstyrelsens sammanträde, 24 april 1939
Överstyrelsens sammanträde, 22 maj 1939
Överstyrelsens sammanträde, 12 juni 1939
Överstyrelsens sammanträde, 14 augusti 1939
Överstyrelsens sammanträde, 28 augusti 1939
Överstyrelsens sammanträde, 2 oktober 1939
Överstyrelsens sammanträde, 6 november 1939
Protokoll fört vid allmänt sammanträde med Djurgårdens Idrottsförening den 28 november 1939
Överstyrelsens sammanträde, 15 december 1939

1940
Överstyrelsens sammanträde, 12 februari 1940
Protokoll fört vid allmänt sammanträde med Djurgårdens Idrottsförening den 29 februari 1940
Överstyrelsens sammanträde, 5 mars 1940
Överstyrelsens sammanträde, 3 april 1940
Överstyrelsens sammanträde, 3 juni 1940
Överstyrelsens sammanträde, 10 juni 1940
Överstyrelsens sammanträde, 14 augusti 1940
Överstyrelsens sammanträde, 11 november 1940
Överstyrelsens sammanträde, 9 december 1940

1941
Överstyrelsens sammanträde, 30 januari 1941
Överstyrelsens sammanträde, 21 februari 1941
Protokoll fört vid allmänt sammanträde med Djurgårdens Idrottsförening den 27 februari 1941
Överstyrelsens sammanträde, 20 juni 1941
Överstyrelsens sammanträde, 15 september 1941
Överstyrelsens sammanträde, 22 september 1941
Överstyrelsens sammanträde, 13 oktober 1941
Överstyrelsens sammanträde, 20 oktober 1941

1942
Överstyrelsens sammanträde, 7 september 1942
Överstyrelsens sammanträde, 16 september 1942
Överstyrelsens sammanträde, 12 oktober 1942
Överstyrelsens sammanträde, 3 december 1942

1943
Överstyrelsens sammanträde, 8 mars 1943
Överstyrelsens sammanträde, 17 september 1943
Överstyrelsens sammanträde, 8 november 1943
Överstyrelsens sammanträde, 22 november 1943

1944
Överstyrelsens sammanträde, 17 januari 1944
Överstyrelsens sammanträde, 7 juni 1944
Överstyrelsens sammanträde, 7 augusti 1944
Överstyrelsens sammanträde, 11 september 1944
Överstyrelsens sammanträde, 9 oktober 1944
Överstyrelsens sammanträde, 13 november 1944
Överstyrelsens sammanträde, 11 december 1944

1945
Överstyrelsens sammanträde, 8 januari 1945
Överstyrelsens sammanträde, 13 februari 1945
Överstyrelsens sammanträde, 12 mars 1945
Överstyrelsens sammanträde, 14 juni 1945
Överstyrelsens sammanträde, 17 september 1945

1946
Överstyrelsens sammanträde, 16 januari 1946
Överstyrelsens sammanträde, 11 februari 1946
Överstyrelsens sammanträde, 6 juni 1946
Överstyrelsens sammanträde, 1 oktober 1946
Överstyrelsens sammanträde, 31 oktober 1946
Överstyrelsens sammanträde, 29 november 1946
Överstyrelsens sammanträde, 18 december 1946

1947
Överstyrelsens sammanträde, 28 februari 1947
Överstyrelsens sammanträde, 16 april 1947
Överstyrelsens sammanträde, 17 juni 1947
Överstyrelsens sammanträde, 30 september 1947
Överstyrelsens sammanträde, 12 november 1947

1948
Överstyrelsens sammanträde, 15 januari 1948
Protokoll fört vid allmänt sammanträde med Djurgårdens Idrottsförening den 3 februari 1948
Överstyrelsens sammanträde, 26 februari 1948
Protokoll fört vid allmänt sammanträde med Djurgårdens Idrottsförening den 4 mars 1948
Överstyrelsens sammanträde, 4 mars 1948
Överstyrelsens sammanträde, 16 mars 1948
Överstyrelsens sammanträde, 8 april 1948
Överstyrelsens sammanträde, 26 april 1948
Överstyrelsens sammanträde, 10 maj 1948
Överstyrelsens sammanträde, 1 juni 1948
Överstyrelsens sammanträde, 2 augusti 1948
Överstyrelsens sammanträde, 13 september 1948
Överstyrelsens sammanträde, 23 september 1948
Överstyrelsens sammanträde, 15 november 1948
Överstyrelsens sammanträde, 22 november 1948
Överstyrelsens sammanträde, 6 december 1948
Överstyrelsens sammanträde, 9 december 1948

1949
Överstyrelsens sammanträde, 28 februari 1949
Överstyrelsens sammanträde, 7 mars 1949
Överstyrelsens sammanträde, 11 mars 1949
Överstyrelsens sammanträde, 21 mars 1949
Överstyrelsens sammanträde, 28 mars 1949
Överstyrelsens sammanträde, 4 april 1949
Överstyrelsens sammanträde, 11 april 1949
Överstyrelsens sammanträde, 21 april 1949
Överstyrelsens sammanträde, 2 maj 1949
Överstyrelsens sammanträde, 9 maj 1949
Överstyrelsens sammanträde, 23 maj 1949
Överstyrelsens sammanträde, 13 juni 1949
Överstyrelsens sammanträde, 4 augusti 1949
Överstyrelsens sammanträde, 18 augusti 1949
Överstyrelsens sammanträde, 29 augusti 1949
Överstyrelsens sammanträde, 12 september 1949
Överstyrelsens sammanträde, 19 september 1949
Överstyrelsens sammanträde, 11 oktober 1949
Överstyrelsens sammanträde, 27 oktober 1949
Överstyrelsens sammanträde, 31 oktober 1949
Överstyrelsens sammanträde, 21 november 1949
Överstyrelsens sammanträde, 28 november 1949
Överstyrelsens sammanträde, 12 december 1949
Överstyrelsens sammanträde, 19 december 1949

1950
Överstyrelsens sammanträde, 16 januari 1950
Överstyrelsens sammanträde, 23 januari 1950
Sektionsstyrelsernas sammanträde, 23 januari 1950
Överstyrelsens sammanträde, 30 januari 1950
Överstyrelsens sammanträde, 13 februari 1950
Överstyrelsens sammanträde, 27 februari 1950
Överstyrelsens sammanträde, 9 mars 1950
Överstyrelsens sammanträde, 20 mars 1950
Överstyrelsens sammanträde, 27 mars 1950
Överstyrelsens sammanträde, 3 april 1950
Överstyrelsens sammanträde, 17 april 1950
Överstyrelsens sammanträde, 2 maj 1950
Överstyrelsens sammanträde, 15 maj 1950
Överstyrelsens sammanträde, 30 maj 1950
Överstyrelsens sammanträde, 19 juni 1950
Överstyrelsens sammanträde, 16 augusti 1950
Överstyrelsens sammanträde, 23 augusti 1950
Överstyrelsens sammanträde, 5 september 1950
Överstyrelsens sammanträde, 23 oktober 1950
Överstyrelsens sammanträde, 2 november 1950
Överstyrelsens sammanträde, 16 november 1950
Överstyrelsens sammanträde, 20 november 1950
Sektionsstyrelsernas sammanträde, 20 november 1950
Överstyrelsens sammanträde, 27 november 1950
Överstyrelsens sammanträde, 14 december 1950
Överstyrelsens sammanträde, 17 december 1950

1951
Överstyrelsens sammanträde, 10 januari 1951
Överstyrelsens sammanträde, 15 januari 1951
Överstyrelsens sammanträde, 18 januari 1951
Överstyrelsens sammanträde, 23 januari 1951
Överstyrelsens sammanträde, 1 februari 1951
Överstyrelsens sammanträde, 8 februari 1951
Överstyrelsens sammanträde, 12 februari 1951
Överstyrelsens sammanträde, 15 februari 1951
Överstyrelsens sammanträde, 21 februari 1951
Överstyrelsens sammanträde, 26 februari 1951
Överstyrelsens sammanträde, 5 mars 1951
Överstyrelsens sammanträde, 2 april 1951
Överstyrelsens sammanträde, 9 april 1951
Överstyrelsens sammanträde, 13 april 1951
Överstyrelsens sammanträde, 23 april 1951
Överstyrelsens sammanträde, 15 maj 1951
Överstyrelsens sammanträde, 30 maj 1951
Överstyrelsens sammanträde, 13 juni 1951
Överstyrelsens sammanträde, 14 juni 1951
Överstyrelsens sammanträde, 28 juni 1951
Överstyrelsens sammanträde, 4 september 1951
Överstyrelsens sammanträde, 10 september 1951
Överstyrelsens sammanträde, 17 september 1951
Överstyrelsens sammanträde, 24 september 1951
Överstyrelsens sammanträde, 15 oktober 1951
Överstyrelsens sammanträde, 18 oktober 1951
Överstyrelsens sammanträde, 22 oktober 1951
Överstyrelsens sammanträde, 5 november 1951
Överstyrelsens sammanträde, 19 november 1951
Överstyrelsens sammanträde, 4 december 1951
Överstyrelsens sammanträde, 4 december 1951
Överstyrelsens sammanträde, 17 december 1951

1952
Överstyrelsens sammanträde, 7 januari 1952
Överstyrelsens sammanträde, 14 januari 1952
Överstyrelsens sammanträde, 4 februari 1952
Överstyrelsens sammanträde, 11 februari 1952
Överstyrelsens sammanträde, 18 februari 1952
Sektionsstyrelsernas sammanträde, 25 februari 1952
Överstyrelsens sammanträde, 3 mars 1952
Överstyrelsens sammanträde, 10 mars 1952
Överstyrelsens sammanträde, 11 mars 1952
Överstyrelsens sammanträde, 17 mars 1952
Överstyrelsens sammanträde, 31 mars 1952
Överstyrelsens sammanträde, 21 april 1952
Överstyrelsens sammanträde, 28 april 1952
Överstyrelsens sammanträde, 5 maj 1952
Överstyrelsens sammanträde, 26 maj 1952
Överstyrelsens sammanträde, 9 juni 1952
Överstyrelsens sammanträde, 1 september 1952
Överstyrelsens sammanträde, 8 september 1952
Överstyrelsens sammanträde, 15 september 1952
Överstyrelsens sammanträde, 23 september 1952
Överstyrelsens sammanträde, 29 september 1952
Överstyrelsens sammanträde, 6 oktober 1952
Överstyrelsens sammanträde, 20 oktober 1952
Överstyrelsens sammanträde, 27 oktober 1952
Överstyrelsens sammanträde, 28 oktober 1952
Överstyrelsens sammanträde, 10 november 1952
Överstyrelsens sammanträde, 17 november 1952
Överstyrelsens sammanträde, 24 november 1952
Överstyrelsens sammanträde, 15 december 1952

1953
Överstyrelsens sammanträde, 12 januari 1953
Överstyrelsens sammanträde, 19 januari 1953
Överstyrelsens sammanträde, 26 januari 1953
Överstyrelsens sammanträde, 2 februari 1953
Överstyrelsens sammanträde, 9 februari 1953
Överstyrelsens sammanträde, 23 februari 1953
Överstyrelsens sammanträde, 2 mars 1953
Utdrag från Överstyrelsens sammanträde, 9 mars 1953
Överstyrelsens sammanträde, 16 mars 1953
Överstyrelsens sammanträde, 23 mars 1953
Överstyrelsens sammanträde, 30 mars 1953
Överstyrelsens sammanträde, 20 april 1953
Överstyrelsens sammanträde, 4 maj 1953
Överstyrelsens sammanträde, 11 maj 1953
Överstyrelsens sammanträde, 18 maj 1953
Överstyrelsens sammanträde, 26 maj 1953
Överstyrelsens sammanträde, 8 juni 1953
Överstyrelsens sammanträde, 15 juni 1953
Överstyrelsens sammanträde, 26 juni 1953
Överstyrelsens sammanträde, 9 augusti 1953
Överstyrelsens sammanträde, 17 augusti 1953
Överstyrelsens sammanträde, 24 augusti 1953
Överstyrelsens sammanträde, 31 augusti 1953
Över- och fotbollsstyrelsens sammanträde, 31 augusti 1953
Överstyrelsens sammanträde, 7 september 1953
Överstyrelsens sammanträde, 14 september 1953
Överstyrelsens sammanträde, 21 september 1953
Överstyrelsens sammanträde, 28 september 1953
Överstyrelsens sammanträde, 29 september 1953
Överstyrelsens sammanträde, 5 oktober 1953
Överstyrelsens sammanträde, 12 oktober 1953
Överstyrelsens sammanträde, 19 oktober 1953
Överstyrelsens med representanter från sektionerna sammanträde, 19 oktober 1953
Överstyrelsens sammanträde, 26 oktober 1953
Överstyrelsens sammanträde, 9 november 1953
Överstyrelsens sammanträde med Stockholms Stads Idrottsstyrelse, 11 november 1953
Överstyrelsens sammanträde, 16 november 1953
Överstyrelsens sammanträde, 23 november 1953
Överstyrelsens sammanträde, 30 november 1953
Överstyrelsens sammanträde, 7 december 1953

1954
Överstyrelsens sammanträde, 11 januari 1954
Överstyrelsens sammanträde, 18 januari 1954
Överstyrelsens sammanträde, 26 januari 1954
Överstyrelsens sammanträde, 1 februari 1954
Överstyrelsens sammanträde, 8 februari 1954
Överstyrelsens sammanträde, 15 februari 1954
Överstyrelsens med sektionsstyrelserna sammanträde, 15 februari 1954
Överstyrelsens sammanträde, 22 februari 1954
Överstyrelsens sammanträde, 1 mars 1954
Överstyrelsens sammanträde, 5 mars 1954
Överstyrelsens sammanträde, 8 mars 1954
Överstyrelsens sammanträde, 22 mars 1954
Överstyrelsens sammanträde, 29 mars 1954
Överstyrelsens sammanträde, 5 april 1954
Överstyrelsens sammanträde, 12 april 1954
Överstyrelsens sammanträde, 27 april 1954
Överstyrelsens sammanträde, 3 maj 1954
Överstyrelsens sammanträde, 10 maj 1954
Överstyrelsens sammanträde, 24 maj 1954
Överstyrelsens sammanträde, 28 juni 1954
Överstyrelsens sammanträde, 23 augusti 1954
Överstyrelsens sammanträde, 30 augusti 1954
Överstyrelsens och fotbollssektionens sammanträde, 31 augusti 1954
Överstyrelsens sammanträde, 6 september 1954
Överstyrelsens sammanträde, 20 september 1954
Överstyrelsens sammanträde, 29 september 1954
Överstyrelsens sammanträde, 5 oktober 1954
Överstyrelsens sammanträde, 11 oktober 1954
Överstyrelsens sammanträde, 18 oktober 1954, Justerat
Överstyrelsens sammanträde, 1 november 1954
Överstyrelsens sammanträde, 8 november 1954
Överstyrelsens sammanträde, 15 november 1954
Överstyrelsens sammanträde, 22 november 1954
Överstyrelsens sammanträde, 29 november 1954
Överstyrelsens sammanträde, 6 december 1954
Överstyrelsens sammanträde, 20 december 1954

1955

Överstyrelsens sammanträde, 17 januari 1955
Överstyrelsens sammanträde, 31 januari 1955
Överstyrelsens sammanträde, 7 februari 1955
Protokoll fört vid sammanträde med Djurgårdens IFs Överstyrelse och sektionsrepresentanter den 7 februari 1955
Överstyrelsens & sektionsrepresentanter sammanträde, 7 februari 1955
Överstyrelsens sammanträde, 14 februari 1955
Överstyrelsens sammanträde, 22 februari 1955
Överstyrelsens sammanträde, 28 februari 1955
Överstyrelsens sammanträde, 7 mars 1955
Överstyrelsens & sektionsrepresentanter sammanträde, 7 mars 1955
Överstyrelsens sammanträde, 14 mars 1955
Överstyrelsens sammanträde, 21 mars 1955
Överstyrelsens sammanträde, 28 mars 1955
Överstyrelsens sammanträde, 4 april 1955
Överstyrelsens sammanträde, 25 april 1955
Överstyrelsens sammanträde, 10 maj 1955
Överstyrelsens sammanträde, 16 maj 1955
Överstyrelsens sammanträde, 23 maj 1955
Överstyrelsens samt Fotboll & Ungdom sammanträde, 14 juni 1955
Överstyrelsens sammanträde, 1 augusti 1955
Överstyrelsens sammanträde, 22 augusti 1955
Överstyrelsens sammanträde, 29 augusti 1955
Överstyrelsens sammanträde, 13 september 1955
Överstyrelsens samt Fotboll sammanträde, 13 september 1955
Överstyrelsens sammanträde, 20 september 1955
Överstyrelsens sammanträde, 26 september 1955
Överstyrelsens sammanträde, 3 oktober 1955
Överstyrelsens sammanträde, 17 oktober 1955
Överstyrelsens sammanträde, 24 oktober 1955
Överstyrelsens sammanträde, 7 november 1955
Överstyrelsens sammanträde, 14 november 1955
Överstyrelsens sammanträde, 21 november 1955
Överstyrelsens samt Sektionsstyrelserna sammanträde, 21 november 1955
Överstyrelsens samt Fotboll och Ishockey sammanträde, 5 december 1955
Överstyrelsens sammanträde, 29 december 1955

1956

Överstyrelsens sammanträde, 12 januari 1956
Överstyrelsens sammanträde, 19 januari 1956
Överstyrelsens sammanträde, 31 januari 1956
Överstyrelsens sammanträde, 6 februari 1956
Överstyrelsens sammanträde, 13 februari 1956
Överstyrelsens sammanträde, 20 februari 1956
Överstyrelsens sammanträde, 26 februari 1956
Överstyrelsens sammanträde, 27 februari 1956
Överstyrelsens & Sektionsstyrelserna sammanträde, 27 februari 1956
Överstyrelsens sammanträde, 5 mars 1956
Överstyrelsens sammanträde, 8 mars 1956
Överstyrelsens sammanträde, 19 mars 1956
Överstyrelsens sammanträde, 9 april 1956
Överstyrelsens sammanträde, 16 april 1956
Överstyrelsens sammanträde, 23 april 1956
Överstyrelsens sammanträde, 7 maj 1956
Överstyrelsens sammanträde, 14 maj 1956
Överstyrelsens sammanträde, 28 maj 1956
Överstyrelsens sammanträde, 11 juni 1956
Överstyrelsens sammanträde, 2 juli 1956
Överstyrelsens sammanträde, 13 augusti 1956
Överstyrelsens sammanträde, 20 augusti 1956
Överstyrelsens sammanträde, 27 augusti 1956
Överstyrelsens sammanträde, 3 september 1956
Överstyrelsens & Sektionsstyrelserna sammanträde, 12 september 1956
Överstyrelsens sammanträde, 17 september 1956
Överstyrelsens sammanträde, 24 september 1956
Överstyrelsens sammanträde, 1 oktober 1956
Överstyrelsens sammanträde, 8 oktober 1956
Överstyrelsens & Fotbollen sammanträde, 9 oktober 1956
Överstyrelsens sammanträde, 15 oktober 1956
Överstyrelsens sammanträde, 24 oktober 1956
Överstyrelsens sammanträde, 29 oktober 1956
Överstyrelsens sammanträde, 5 november 1956
Överstyrelsens sammanträde, 13 november 1956
Överstyrelsens sammanträde, 26 november 1956
Överstyrelsens sammanträde, 19 december 1956

1957

Protokoll vid sammanträde den 14 januari 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll vid sammanträde den 21 januari 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll vid sammanträde den 28 januari 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll vid sammanträde den 4 februari 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll vid sammanträde den 11 februari 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll vid sammanträde den 18 februari 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll vid sammanträde den 18 februari 1957 med Överstyrelsen, sektionsstyrelserna, revisorerna och hedersordförande
Protokoll vid sammanträde den 4 mars 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll vid sammanträde den 11 mars 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 1 vid sammanträde den 18 mars 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 2 vid sammanträde den 1 april 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 4 vid sammanträde den 15 april 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 5 vid sammanträde den 29 april 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 6 vid sammanträde den 6 maj 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 7 vid sammanträde den 13 maj 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 8 vid sammanträde den 17 juni 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 9 vid sammanträde den 1 juli 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 10 vid sammanträde den 5 augusti 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Meddelande till sektionsstyrelserna i Djurgårdens IF 12 augusti 1957
Medelande nr 3 till Sektionsstyrelserna inom Djurgårdens IF 22 augusti 1957
Meddelande till sektionsstyrelserna inom Djurgårdens IF 19 augusti 1957
Protokoll nr 11 vid sammanträde den 19 augusti 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 12 vid sammanträde den 2 september 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 13 vid sammanträde den 9 september 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll vid sammanträde den i Djurgårdens IF:s Överstyrelse med representanter för ungdomsverksamheten 25 september 1957
Protokoll nr 15 vid sammanträde den 25 september 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 14 vid sammanträde den 30 september 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Anteckningar från konferens 7 oktober 1957 med ÖS, fotbolls- och ishockeysektionerna
Protokoll nr 16 vid sammanträde den 14 oktober 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 17 vid sammanträde den 28 oktober 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 18 vid sammanträde den 18 november 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Kallelse till sektionsstyrelserna för träff med Överstyrelsen den 9 december 1957
Protokoll vid sammanträde mellan ÖS och sektionsstyrelserna den 9 december 1957
Protokoll nr 19 vid sammanträde den 9 december 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 20 vid sammanträde den 12 december 1957 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse

1958

Protokoll nr 21 vid sammanträde den 13 januari 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 22 vid sammanträde den 20 januari 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 23 vid sammanträde den 3 februari 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 24 vid sammanträde den 10 februari 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll vid sammanträde den 3 mars 1958 med sektionsstyrelsernas representanter samt Överstyrelsen
Protokoll nr 26 vid sammanträde den 3 mars 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 27 vid sammanträde den 10 mars 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 28 vid sammanträde den 17 mars 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 2 vid sammanträde den 31 mars 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Utdrag ur Protokoll nr 2 vid sammanträde den 31 mars 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 3 vid sammanträde den 14 april 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 4 vid sammanträde den 21 april 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 5 vid sammanträde den 28 april 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 6 vid sammanträde den 12 maj 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 7 vid sammanträde den 19 maj 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 8 vid sammanträde den 2 juni 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 9 vid sammanträde den 3 juli 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 10 vid sammanträde den 11 augusti 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 11 vid sammanträde den 8 september 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 12 vid sammanträde den 15 september 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 13 vid sammanträde den 22 september 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 14 vid sammanträde den 29 september 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 15 vid sammanträde den 6 oktober 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 16 vid sammanträde den 20 oktober 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 17 vid sammanträde den 27 oktober 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 18 vid sammanträde den 3 november 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 19 vid sammanträde den 10 november 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 20 vid sammanträde den 17 november 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 21 vid sammanträde den 24 november 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 22 vid sammanträde den 29 november 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 23 vid sammanträde den 8 december 1958 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse

1959

Protokoll nr 24 vid sammanträde den 12 januari 1959 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 28 vid sammanträde den 9 februari 1959 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 29 vid sammanträde den 16 februari 1959 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Föredragningslista vid Överstyrelsen sammanträde med sektionsstyrelserna i Djurgårdens IF den 27 februari 1959
Protokoll nr 30 vid sammanträde den 6 mars 1959 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 31 vid sammanträde den 10 mars 1959 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 2 vid sammanträde den 23 mars 1959 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 3 vid sammanträde den 20 april 1959 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 4 vid sammanträde den 4 maj 1959 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 5 vid sammanträde den 25 maj 1959 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 6 vid sammanträde den 15 juni 1959 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 7 vid sammanträde den 31 augusti 1959 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 9 vid sammanträde den 21 september 1959 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 11 vid sammanträde den 28 september 1959 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 12 vid sammanträde den 5 oktober 1959 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Stockholms-Alliansen förslag till avtal (troligtvis från 1959-1960)

1960

Protokoll nr 1 vid sammanträde den 22 mars 1960 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse

1969

Protokoll nr 6 vid sammanträde den 3 mars 1969 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 3 vid sammanträde den 15 december 1969 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse

1970

Protokoll nr 4 vid sammanträde den 7 januari 1970 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 5 vid sammanträde den 19 januari 1970 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 6 vid sammanträde den 9 februari 1970 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 8 vid sammanträde den 1 juni 1970 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 10 vid sammanträde den 31 augusti 1970 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 11 vid sammanträde den 14 september 1970 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 12 vid sammanträde den 21 september 1970 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 13 vid sammanträde den 28 september 1970 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse

1973

Protokoll nr 2 vid sammanträde den 18 december 1973 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse

1974

Protokoll nr 3 vid sammanträde den 7 januari 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 4 vid sammanträde den 22 januari 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 5 vid sammanträde den 30 januari 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 6 vid sammanträde den 11 februari 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 7 vid sammanträde den 18 februari 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll vid sammanträde den 30 januari 1974 i Djurgårdens IF:s Förtroenderåd, Kallelsen till mötet
Protokoll nr 8 vid sammanträde den 25 februari 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 9 vid sammanträde den 18 mars 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 10 vid sammanträde den 1 april 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 11 vid sammanträde den 8 april 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 12 vid sammanträde den 6 maj 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 13 vid sammanträde den 13 maj 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 14 vid sammanträde den 20 maj 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 15 vid sammanträde den 29 maj 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 16 vid sammanträde den 10 juni 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 17 vid sammanträde den 17 juni 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 18 vid sammanträde den 12 augusti 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll vid allmänt sammanträde i Djurgårdens IF den 16 september 1974
Protokoll nr 21 vid sammanträde den 16 september 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 22 vid sammanträde den 23 september 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 23 vid sammanträde den 30 september 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 24 vid sammanträde den 7 oktober 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 1 vid sammanträde den 13 november 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 2 vid sammanträde den 4 december 1974 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse

1975

Protokoll nr 3 vid sammanträde den 8 januari 1975 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 4 vid sammanträde den 27 januari 1975 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 5 vid sammanträde den 3 februari 1975 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll vid sammanträde den 3 februari 1975 i Djurgårdens IF:s ordförandekonferens
Protokoll nr 6 vid sammanträde den 18 februari 1975 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 7 vid sammanträde den 3 mars 1975 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 8 vid sammanträde den 10 mars 1975 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 10 vid sammanträde den 9 april 1975 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 11 vid sammanträde den 21 april 1975 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll vid sammanträde den i Djurgårdens IF:s stadgekommitté 25 april 1975
Protokoll nr 12 vid sammanträde den 5 maj 1975 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 13 vid sammanträde den 20 maj 1975 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 14 vid sammanträde den 26 maj 1975 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 16 vid sammanträde den 18 augusti 1975 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 1 vid sammanträde den 25 november 1975 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 2 vid sammanträde den 16 december 1975 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse

1976

Protokoll nr 3 vid sammanträde den 12 januari 1976 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 4 vid sammanträde den 27 januari 1976 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 5 vid sammanträde den 27 januari 1976 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 6 vid sammanträde den 23 februari 1976 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 7 vid sammanträde den 8 mars 1976 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 8 vid sammanträde den 22 mars 1976 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 9 vid sammanträde den 5 april 1976 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 10 vid sammanträde den 26 april 1976 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 11 vid sammanträde den 3 maj 1976 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 12 vid sammanträde den 17 maj 1976 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 13 vid sammanträde den 24 maj 1976 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 14 vid sammanträde den 8 juni 1976 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 16 vid sammanträde den 23 juni 1976 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 17 vid sammanträde den 29 juni 1976 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 18 vid sammanträde den 23 augusti 1976 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 19 vid sammanträde den 7 september 1976 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 20 vid sammanträde den 20 september 1976 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 1 vid sammanträde den 24 november 1976 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse

1978

Protokoll nr 6 vid sammanträde den 30 januari 1978 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Kallelse till sammanträde i Överstyrelsen 16 mars 1978
Förslag till dagordning vid sammanträde i Djurgårdens IF:s Överstyrelse 28 mars 1978
Protokoll nr 8 vid sammanträde den 7 april 1978 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 14 vid sammanträde den 12 juni 1978 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Dagordning vid sammanträde i Djurgårdens IF:s Överstyrelse 18 december 1978

1979

Protokoll nr 4 vid sammanträde den 5 februari 1979 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 5 vid sammanträde den 26 februari 1979 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse, Dagordning
Protokoll nr 6 vid sammanträde den 2 april 1979 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Utdrag ur protokoll nr 11 vid sammanträde den 12 september 1979 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 14 vid sammanträde den 23 oktober 1979 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 15 vid sammanträde den 24 oktober 1979 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 16 vid sammanträde den 30 oktober 1979 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 17 vid sammanträde den 5 november 1979 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse, Dagordning

1980

Protokoll nr 3 vid sammanträde den 9 januari 1980 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 4 vid sammanträde den 29 januari 1980 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse, Dagordning
Protokoll nr 1 vid sammanträde den 14 februari 1980 i Djurgårdens IF:s Överstyrelses AU
Protokoll nr 5 vid sammanträde den 18 februari 1980 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse, Dagordning
Dagordning vid sammanträde i Djurgårdens IF:s Överstyrelse 10 mars 1980
Protokoll nr 2 vid sammanträde den 24 mars 1980 i Djurgårdens IF:s Överstyrelses AU
Protokoll nr 7 vid sammanträde den 1 april 1980 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse, Dagordning
Protokoll nr 8 vid sammanträde den 14 april 1980 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse, Dagordning
Protokoll nr 10 vid sammanträde den 11 juni 1980 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse och ishockeystyrelsen
Protokoll nr 1 vid sammanträde den 1 december 1980 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Anteckningar från sammanträde den 18 december 1980 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse med fotbollen och ishockeyn

1981

Protokoll nr 3 vid sammanträde den 7 januari 1981 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 4 vid sammanträde den 19 januari 1981 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 5 vid sammanträde den 2 februari 1981 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 6 vid sammanträde den 16 februari 1981 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 7 vid sammanträde den 2 mars 1981 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 8 vid sammanträde den 16 mars 1981 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 9 vid sammanträde den 30 mars 1981 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 10 vid sammanträde den 13 april 1981 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 11 vid sammanträde den 11 maj 1981 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 12 vid sammanträde den 1 juni 1981 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 13 vid sammanträde den 16 juni 1981 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 14 vid sammanträde den 29 juni 1981 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 15 vid sammanträde den 12 augusti 1981 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 16 vid sammanträde den 26 augusti 1981 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 17 vid sammanträde den 8 september 1981 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 18 vid sammanträde den 21 september 1981 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 19 vid sammanträde den 6 oktober 1981 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll vid sammanträde den 13 oktober 1981 i DIF:s Förtroenderåd
Protokoll nr 21 vid sammanträde den 3 november 1981 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 22 vid sammanträde den 11 november 1981 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 1 vid sammanträde den 7 december 1981 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse

1982

Protokoll nr 2 vid sammanträde den 2 februari 1982 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 3 vid sammanträde den 9 mars 1982 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 4 vid sammanträde den 4 maj 1982 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 5 vid sammanträde den 15 juni 1982 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 6 vid sammanträde den 23 juni 1982 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 7 vid sammanträde den 17 augusti 1982 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 8 vid sammanträde den 7 september 1982 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll vid sammanträde den 4 oktober 1982 i Djurgårdens IF:s förtroenderåd
Protokoll nr 9 vid sammanträde den 1 november 1982 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 10 vid sammanträde den 7 december 1982 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse

1983

Protokoll nr 11 vid sammanträde den 24 januari 1983 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll vid sammanträde den 11 februari 1983 i DIF:s Au 3
Protokoll nr 12 vid sammanträde den 21 februari 1983 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 13 vid sammanträde den 5 april 1983 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 14 vid sammanträde den 16 maj 1983 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 1 vid sammanträde den 16 juni 1983 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 2 vid sammanträde den 29 augusti 1983 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 3 vid sammanträde den 17 oktober 1983 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 4 vid sammanträde den 24 oktober 1983 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse

1984

Protokoll nr 8 vid sammanträde den 6 mars 1984 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse
Protokoll nr 9 vid sammanträde den 2 april 1984 i Djurgårdens IF:s Överstyrelse

Övrig protokoll och korrespondens

Djurgårdens Idrottsförenings 3-åriga historia av August Björkdahl 1891-1894, renskrivet
Program 1895 års utflykt till Risholmen
Diplom- och medaljreglemente för Djurgårdens IF 1926
Organisationskommitténs protokoll 14 maj 1935 för Dr Sven Hedin hyllningsfest
Organisationskommitténs protokoll 17 maj 1935 för Dr Sven Hedin hyllningsfest
Stadgar för Djurgårdens IF 1941
Kallelse till firande vid stenen 22 februari 1974
Meddelande från Djurgårdarens tidningskommitté till sektionsstyrelserna 22 februari 1974
Organisationsförslag 15 februari 1978
Överstyrelsens brev till Sektionsstyrelserna 7 april 1981
Brev från Djurgårdarens redaktör till Överstyrelsen 8 november 1981