Sällskapet Gamla Djurgårdare

Sällskapet Gamla Djurgårdare

Sällskapet Gamla Djurgårdare bildades 12 mars 1920. Huvudföreningens första ordförande, John G. Jansson, blev även sällskapets första ordförande. Det låter till en början kanske lite förbryllande, att Gamla Djurgårdare alltså är yngre än den aktiva föreningen, men man måste ju ha varit ung Djurgårdare innan man kan bli en gammal.

Sällskapet Gamla Djurgårdare
Grundad: 1920
Medlemmar: 200 (2020)

Webbplats: sgd.one

Idén att sammanföra äldre medlemmar i Djurgårdens Idrottsförening hade diskuterats under en tid i de äldre leden. Intresset fanns både bland gamla styrelsepampar och före detta aktiva idrottare. En vilja och önskan att engagera sig mer i Djurgårdens IF. Frågan blöttes och stöttes, och fram mot slutet av 1919 hade man hunnit så långt att en kommitté hade bildats. I denna kommitté ingick bland andra DIF:s grundare John G Jansson, William Borgström, Herman Johansson och Harald ”Lappen” Andrén. Kommittén skickade ut en inbjudan till intresserade DIF-medlemmar om att sammanträda på föreningens årsdag, den 12 mars 1920 på restaurang Gillet. 27 personer närvarade vid mötet, där Sällskapet Gamla Djurgårdare såg dagens ljus för första gången.

Sällskapets första styrelse:
John G Jansson – Ordförande
Harald Andrén – Sekreterare
V. N. Petsén – Skattmästare
Herman Johansson – Klubbmästare
Ernst Ekberg – Suppleant

Antalet medlemmar 1920 var ett 75-tal ”ärliga, pålitliga, fasta djurgårdare”. Årsavgiften var 10 kr. Länge var Sällskapet endast för medlemmar av manligt kön. Så var det i över 50 år, men då kom ett förslag att portarna skulle öppnas även för kvinnliga medlemmar. Förslaget gick igenom och fick till följd att hela den gamla styrelsen avgick i protest, med motiveringen att trivseln på Sällskapets träffar skulle gå förlorad…

1:a paragrafen i Sällskapet Gamla Djurgårdares stadgar från 1921. Från medlemstidningen Djurgårdaren 1921 #3-4. Klicka för att läsa hela stadgarna.

Redan i december 1921 var Sällskapet i stånd att stödja den ekonomiskt ansträngda huvudföreningen med ett lån på 900 kr. Det blev fler lån med tiden, som återbetalades med ränta.

Vid Saltsjöbadsdagen 1924 debuterade Sällskapet som prisdonator genom att uppställa ett hederspris till minne av att 30 år förflutit sedan föreningens första backtävling i Saltsjöbaden. Menotti Jakobsson, Djurgårdens IF, erövrade dyrgripen. Vid samma tävling ärades även föreningens store backhoppare Bengt Tandberg med ett minnespris i egenskap av tävlande såväl 1894 som 1924, en prestation som gavs beteckningen ”ungdomlig friskhet och skicklighet i skidåkning”.

Sällskapet brukar träffas tre gånger om året. Timmen före moderföreningens årsmöte brukar de hålla sitt årsmöte, där de snabbt klarar av förhandlingarna, men gärna stannar upp och diskuterar något problem som kan finnas i den lilla organisationen. Särskilt diskuteras problem hur man ska realisera kravet i stadgarnas första paragraf, där det står att Sällskapet ska vara ”en sammanhållande länk mellan äldre och yngre Djurgårdare.”

Sällskapet Gamla Djurgårdare 1941. Fr. v. Herman Pettersson, Erik Johansson, Gustav Grönskog, Reinhold Eriksson, Olle Tandberg, Axel Schörling, Axel Öfverstén, Gotte Svensson, Nils Widgren, Axel Andersson, Birre Nylund och Calle Jahnzon.

Det finns säkert gamla Djurgårdare som gärna skulle vilja vara med i Sällskapet, för att ett par gånger om året få uppliva gamla minnen från sin aktiva tid som idrottsman eller idrottsledare i Djurgårdens Idrottsförening. För att bli medlem måste Du uppfylla följande:

  1. Att ha fyllt 35 år
  2. Medlem i DIF sedan minst 10 år
  3. Ha verkat som spelare eller ledare i föreningen i minst 10 år.
  4. Dessutom kan kvalificerat folk, som tjänat föreningens syften på styrelsens förslag inväljas i Sällskapet. Invalet sker endast en gång årligen, på Sällskapets årsmöte.

Sällskapets guldplakett
Sällskapets förnämsta utmärkelse, guldplaketten, instiftades 1936. Plaketten utdelas varje år vid Djurgårdens årsmöte, till ”den av föreningens idrottsmän, som under närmast förflutna verksamhetsår åstadkommit den främsta idrottsprestationen (idrottsbragden) inom föreningen”. I första hand avsågs då att det skulle röra sig om en idrottsprestation på tävlingsbanan. Senare tillkom också en möjlighet för ledare att belönas med hedersplaketten och utmärkelsen kom också att benämnas ”Årets Djurgårdare”.

Beslut om plakettens utdelande fattas av Sällskapets styrelse.

Dessa har fått plaketten:
1936 – Einar Karlsson, Olympisk bronsmedaljör i brottning, Berlin -36.
1937 – Olle Tandberg, Europamästare i boxning, tungvikt.
1938 – Harald Hedjerson
1939 – Einar Hammar
1940 – Bengt Winqvist
1941 – Nils Nordberg (Silver)
1942 – Bo Below
1943 – Maud Cederholm
1944 – Åke Alm (Silver), Bengt Jäderholm (Brons)
1945 – Axel Schörling, Carl Sundholm (Silver), Carl Jahnzon (Silver)
1946 – Åke Alm
1947 – Bengt Jäderholm (Silver)
1948 – Bengt Modigh
1949 – Carl Jahnzon, Carl-Erik Andersson (Silver)
1950 – Dan Netzell
1951 – Bertil ”Nocke” Nordenskjöld
1952 – Edvin Vesterby, Torsten Svennberg (Silver)
1953 – Hans Tvilling, Stig Tvilling
1954 – Carl-Erik Andersson
1955 – Lennart Johansson
1956 – Signhild Tegner, Birger Nylund, Gösta Berg
1957 – Folke Mikaelsson
1958 – Gösta Sandberg
1959 – Sven Johansson, Hilding Lundberg (Silver), Ingvar Norén (Silver)
1960 – Björne Mellström, Elisabeth Thorson, pingismästare
1961 – Lasse Björn, ishockey. Arne Arvidsson, fotboll
1962 – Kathinka Frisk, slalom. Torsten Svennberg
1963 – Roland Stoltz, ishockey
1964 – Hans Mild, fotboll, ishockey
1965 – Hans Jacobsson, fäktning (1965 sid 15)
1966 – Ronnie Pettersson, fotboll
1967 – Britt Elfving, konståkning
1968 – Björn Ferm, fäktning, 5-kamp, OS Guld
1969 – Karl-Åke ”Putte” Palm, boxmästare. Ingvar Norén
1970 – Carl von Essen, fäktning. Tommie Karlsson, backhoppning
1971 – ingen kvalificerad
1972 – ingen kvalificerad
1973 – Jean Vaines, fäktning
1974 – Arvid Karlsson, Sven Lindman, fotboll (Silver)
1975 – Hansfredrik Frostell, Björn Alkeby, fotboll (Brons)
1976 – Leif Högström, Karl Liliequist (Silver), Béla Rerrich (Brons)
1977 – ingen kvalificerad
1978 – ingen kvalificerad
1979 – Mats Waltin, ishockey
1980 – Carl von Essen
1981 – ingen kvalificerad

1983 – Leif Boork

1987 – Håkan Södergren
1988 – Ingen
1989 – Thomas Eriksson

1991 – Tommy Söderström
1992 – Ingen
1993 – Helena Elinder, fäktning
1994 – Charles Berglund
1995 – Peter Vanky, fäktning

2000 – Michael Tellqvist
2001 – Stefan Rehn

2003 – Bo Lundquist
2004 – Per Darnell

2006 – Christer Magnusson, styrelseledamot i både fotboll & hockey.
2007 – Mats Larsson, ordförande DIF Hockey.
2008 – Sören Berglund, boxning
2009 – KG Stoppel

2011 – Albert Törsleff, Säkerhet Hockey
2012 – Ulf H Petersson, stöd fotboll
2013 – Linnea Strandell, boxning
2014 – Bosse Andersson

2017 – Gunilla Karlsson
2018 – DIF Boxning
2019 – Lars-Erik Sjöberg och Henrik Berggren

Där ej annat har angivits har plaketten utdelats i guld (förgyllt silver). De år styrelsen för Gamla Djurgårdare ansåg att ”ingen riktigt stor Djurgårdare klev fram” ansåg sig styrelsen inte ha anledning att dela ut sin förnämliga utmärkelse till ”Årets Djurgårdare”. Det fick alltså bli ett tomrum i den långa raden av dylika förtjänta män och kvinnor.

1985, Sällskapets 65:e verksamhetsår, donerar Einar ”Lill-Einar” Olsson, enligt sitt testamente, en gåva till Sällskapet. Gåvan uppgår till 63 tkr. Donatorns önskan var att avkastningen från donationen årligen skulle delas ut till någon ung lovande idrottare i någon av alla sporter inom hela DIF. Detta sker genom att Sällskapet varje år delar ut ett ungdomsstipendium på 5 tkr vid DIF Alliansförenings årsmöte.

Sällskapet och Djurgårdens Idrottsföreningen firade 1991 föreningens 100 års-dag. Firandet startade på Skansen, vid Djurgårdsstenen, och man vandrade därefter ner till huset Alberget 4A, där man avtäckte en minnesplakett ned inristningen ”I detta hus Alberget 4A bildades den 12 mars 1891 Djurgårdens IF. Minnesplaketten sattes upp på 100-årsdagen”.

När Sällskapet Gamla Djurgårdare 1995 fyllde 75 år hade man 178 medlemmar och årsavgiften var 100 kr. 2020 när Sällskapet fyllde 100 år var medlemsantalet ungefär detsamma som för 25 år sen och medlemsavgiften är 150 kr.

Delar av Djurgårdens pokalrum på Stockholms Stadion.

Styrelsen tvingades att med mycket kort varsel ställa in Sällskapets 100-årsjubileum som skulle avhållits på alla Djurgårdares inneställe Järnvägsrestaurangen Östra Stationen hos Sällskapets tongivande styrelseledamot Berit. Skälet till detta drastiska beslut var den då uppblossande Corona epidemin som därefter har fortsatt att utgöra ett stort hot mot folkhälsan fram nu vid årsskiftet mot 2020. Förhoppningen i skrivande stund är att epidemin skall bromsa smittspridningen när ett nytt vaccin nu börjar rullas ut bland befolkningen. I så fall kommer det inställda 100-årsjubileet troligtvis att kunna genomföras under hösten 2021. Ingen vet säkert, framtiden får utvisa.

Sällskapet har tilldelats ansvaret från Alliansen att leda arbetet med att digitalt samla Djurgårdens samlade historia under en och samma hemsida. Projektet startade i början av 2020 och beskrivs närmare på difhistoria.se. Inom ansvarsområdet ligger också skötsel och bokningar av Pokalrummet. Genom detta steg har Sällskapet valt att framåt bli en integrerad resurs till Alliansen.

Ordföranden i Sällskapet:
John G Jansson 1920-1928
Ehrnfrid Frostell 1928-1929
N. A. Hedjerson 1929-1933
Axel Schörling 1933-1944
Bertil Nordenskjöld 1944-1964
Hans Garpe 1964-1971
Åke Löwgren 1971-1974
Ingvar Norén 1974-1976
Karl Liliequist 1976-1982
Gunnar Lunqvist 1982-2010
Berndt Banfors 2010-2019
Lars Erbom 2019-

Källor:
Djurgårdaren 1941
Djurgårdaren 1951
Djurgårdaren 1964
Djurgårdaren 1967/1968
Djurgårdaren 1976/1977
Djurgårdaren 1979/1980
Stadsarkivet
difarkivet.se