Stiftelsen DNA

Stiftelsen DNA

DNA grundades 2009 av en grupp människor med stora djurgårdshjärtan. Ambitionen var att gemensamt verka för ett hållbart, socialt ansvarstagande och framgångsrikt Djurgården Fotboll samt att skapa ett trevligt sätt att uppleva Djurgården Fotboll. Sedan dess har DNA vuxit och utvecklats till en värdeskapande stiftelse och röst inom Djurgårdsfamiljen med ambitionen att vara idrottssveriges ledande organisation av sitt slag.

Stiftelsen DNA
Insamlingsstiftelse
Grundad: 2009
Medlemmar: 100+ (2021)

Stiftelsen har över 100 medlemmar som varje år bidrar till Djurgården Fotboll, Djurgården Hockey och Djurgårdsalliansen. Stiftelsen leds av en styrelse och generalsekreterare. Ett aktivt medlemsråd adderar värde till styrelse och ledningsarbete.

DNA:s mission är att bidra till efterlevnaden av föreningens gemensamma värdegrund vilket ökar möjligheterna att DIF utvecklas positivt sportsligt, socialt och kommersiellt.

DNA erbjuder sina medlemmar en möjlighet att medverka till en positiv utveckling för DIF, en varm gemenskap samt upplevelser med koppling till DIF och internationell idrott med fokus på fotboll och ishockey. DNA adderar värde till DIF finansiellt och intellektuellt genom att vara en köpare av tjänster samt genom att bidra med kunskap, resurser, och perspektiv i viktiga frågor och projekt.