Djurgården Bowling

Djurgården Bowling

Det var Bruno Söderberg olympisk silvermedaljör vid OS i Aten 1906 i stavhopp och bronsmedaljör i spjutkastning, som efter ett besök i USA kom i kontakt med kägelsporten bowling, och tog med sig idén till Sverige. Bowlingen blev invald i Djurgårdens IF i november 1919, men redan den 14:e april samma år skapades sektionen av ett antal bowlare. Talesman för att bilda sektionen var Gustav Lindholm och medlemsantalet var 10 och sektionens ordförande blev John Bång, sekreterare Henry Lundgren och kassör Carl Sandin, inget val av ledamöter.

Flera av medlemmarna hade prövat på bowling i kamratliga former dels i Reginasalongen som låg i källarplanet på Hotell Regina Drottninggatan 42-44 och dels i Fenlixpalatset på Adolf Fredriks kyrkogata 10. Hallen i Felixpalatset eller salongen som det kallades för på den tiden låg även den i källarplanet, med denna vägbeskrivning, – in genom stora entrédörren, rakt genom stora hallen in i nästa hall sedan till höger en halv trappa ner till höger några trappsteg så är du där lokalen där Djurgårdens bowlingsektion bildades.

Djurgården Bowling
Grundad: 1919
Hemmaplan: Vårby Bowlinghall
Medlemmar:
Svenska mästare: 7 (1933, 1936, 1937, 1950, 1951, 2015, 2015)

Webbplats: difbowling.com

En salong med fem banor 1919 sex banor senare, tre banor i mitten och en på var sida om pelare. Förmodligen ganska trångt men godkänt för amerikanska kägelspelet. Det går även idag att beskåda den historiska lokalen, men tyvärr inget som påminner om bowling, men en märklig vägbeskrivning, om man vill besöka det forna nöjespalatset.

Fenixpalatset

Fenixpalatset var stadens nöjesetablissemang med restaurang, teater och en konsertlokal för 600 personer, med andra ord ett nöjescenter fram till 1940 då pingstkyrkan övertog Fenixpalatset och efter flera år av problem med nya ägarna stängdes hallen 1950. En mycket sorglig historia var i samband med nedläggningen att dåvarande hallchef Hans Lindgren tog sitt liv i hallen. Man kunde kanske begära lite mera hänsyn av den religiösa värden. – enligt tidningarna.

Regina Kägelsalong. T.v. entrén 1962. T.h. annons i SvD 1909 inför öppnandet.

Sveriges första bowlinghall anlades i källarplanet på Hotell Regina Drottninggatan i Stockholm 1909. Kägelspelet som var dåtidens namn på bowling var en mycket social aktivitet där det även ingick öl och cigarr. Med tanke på hur ventilationen i källarplan var på 1900-talet skulle det vara intressant att besöka kägelsalongen efter en match eller tävling.

Fröken Welanders pris
Första officiella tävling som klubben arrangerade var den 30 november 1919, med spel med både höger och vänster hand eller bästa och sämsta hand. Djurgården deltog med två spelare herrarna Lundberg och Jonsson. Tyvärr blev det inga framgångar för herrarna 27: de och 43:e plats blev resultatet i debuten för klubben.

Priset var skänkt av Hilda Welander som övertog restaurangrörelsen på Fenixpalatset efter källarmästare Fredrik Svanbergs bortgång 1914

H. Holmgrens hederspris var skänkt av en sektionsmedlem där bästa hand skulle gälla samt spel under vid tre tillfällen. Segrare blev C. Sandin med 937 poäng på 6 serier varav den sämsta serien fick räknas bort.

Klotfrågan har alltid varit brännande. Salongernas mer eller mindre goda ekonomi har ofta bidragit till att bowlingkloten i hallarna inte har varit av allra bästa kvalité. Några egna klot var inte aktuellt, utan spelarna fick spela med de som var utplacerade vid banan. Det var förbjudet att flytta kloten mellan banorna. Man kan ju tänka sig vilket problem det blev när spelare med t.ex. stora händer och fingrar skulle spela med ett klot med små hål. Därför kom ett förslag från en smart spelare, tag bort alla klot från banorna och placera dem på en ställning på lämplig plats i närheten av banorna: Låt sedan spelarna strax före en tävling eller träning välja ett lämpligt klot som han kan betrakta som sitt och ta med sig mellan banorna. Alltså idén kom 1920 och är fortfarande aktuell för hallklot.

Djurgårdens idrottsförening äldsta vandringspris:

Konkurrenspokalen – som fortfarande är vandringspris vid klubbmästerskapet varje år. Vandringspokalen är en gedigen pjäs av hamrat silver, som välvilligt uppsatts av Fenixsalongens direktör hr. Gustaf Söderberg till tävling mellan Djurgårdens IF, Asks Kägelklubb, Bowlingklubben Sexan och X-bröderna. Det skulle tävlas en gång i månaden under tiden december 1919 till maj 1921 (ca 15 ggr) mellan 5-mannalag från de aktuella klubbarna, och tillfalla den klubb som uppnår den högsta sammanlagda poäng i samtliga tävlingar. Varje spelare skulle slå en bästahandsserie på banorna 2 och 3.

Reportage från första tävlingen om konkurrenspokalen.
Djurgården representerades av C. Sandin, T. Lundgren, Lundberg, Jonsson, och H. Lundgren. De bägge förstnämnda slog jämnt och relativt gott på första banan men på den andra kom Lundberg i mindre lyckligt slag och nådde endast 117 poäng medan Sandin närmast tack vare 5 strike en suite (spärr) kom upp till 192 poäng. Parets totalpoäng -632 – höll DIF främst genom första omgång. Lundgren och Jonsson som andra par gjorde en oväntat dålig slagning och DIF åkte ned till tredje plats, distanserad med 30 p. av B.K.S. och 16 p. av X-bröderna, Lundberg senior som slutman slog dock en bra serie på bana 2 – 193 p. – varmed B. K.S: s 30 poäng inhämtades och ytterligare 20 poäng tillskrevs DIF i försprång. På bana 3 förlorade Lundberg visserligen 3 av dessa poäng, men placeringen var likväl klar och det hängde endast på sista X-brodern om segern skulle äventyras. Denne misslyckades emellertid kapitalt på sista banan varför resultatet blev:

1. DIF 1473p. 2. B.K.S. 1456 p. 3. X-B. 1423p. 4. A.K. 1245 p.

Individuellt placerade sig djurgårdarna: 1. Sandin, 2. H. Lundberg, 11.T. Lundberg, 13. Lundgren, 17. Jonsson av 25 startade.

DIF hemförde första inteckningen på Konkurrenspokalen.

Bowlaren nr. 8 – 10 1921
Bowlingsektionen ser ut att bli någonting utöver det vanliga i vinter. Man anade i våras av Svedberg, Jonsson, och bröderna Lundberg m.fl. presentationer att Djurgårdens bowlingsektion, väl organiserad och ledd som dessutom är 1921 – 1922 skulle gå fram till elitposition. Om inte alla tecken hittills slår fel, så får nog de övriga klubbarna se upp med de unga bowlarna i Djurgården så att de inte växer över huvud. Flera av spelarna ha redan varit i offentlig aktion, och gjort utmärkt resultat så här tidigt på säsongen.

Sektionens sekreterare meddelade följande djurgårdsbidrag till bowlingsäsongen 1921-22:

Hej gott folk Djurgårdare och ni tjuvläsare!
Ja just ni!
Men nu skola ni inte bli glada i för väg och tro, att detta ä inte något bättre kåseri. Å – nej detta är något betydligt enklare. Rätt å slätt en rapport en rapport från Djurgårdens bowlingsektion. Jag ser hur ni mumlar, men det skola Ni inte göra utan fortsätta till slutet, så är jag övertygad om, att ni komma i Ert rätta Djurgårdshumör. För det är vår bowlingsektion värd. –
ord och inga visor av dåvarande sekreteraren Carl Sandin

Sektionen avhöll sitt årsmöte den 21 aug. och återvalde följande styrelse: J. Bång ordförande, H. Lundgren sekreterare C. Sandin kassör, H. Lundberg klubbmästare, Suppl. J. Winkler och H. Svedberg suppl. och banledare. Revisorer Axel Jonsson och N. Carlsson. Årsmötet beslöt vidare att godkänna förslaget om nya stadgar.
– att utöka sektionens aktiva medlemmar till 20.
– att hyra samtliga Fenix 6 banor under ordinarie träningskvällar.
– att sektionens första erövrade pris, den smakfulla Konkurrenspokalen uppsättas som ständigt vandrande i föreningens mästerskap i Bowling.

Två f.d. fotbollsspelare har börjat längtat efter spänning och beslutat sig att bli bowlare. Det är Lövgren och Karl Karlstrand som har tagit detta steg. Naturligtvis är det den gamla fotbollsklubbens egen bowlingsektion som tagit hand om undervisningen. Få se hur länge det dröjer innan vi har dom i prislistorna.

Nyheter 1923/24
Efter 4 år avgår styrelsen, och nya oprövade övertar makten. Hela Bowlingsektionens styrelse har avgått, och de nya ”portföljerna” har tagit vid. Hilding Lundberg ordförande, Seth Lagergren sekreterare, Erik Eriksson kassör, A. Andersson banledare, Tor Törnblom klubbmästare, Göthe Lewin som suppleant. Detta är ju ett ganska uppseendeväckande faktum. Den nya styrelsen verkar ung – t.o.m. mycket ung – men kanske den därför blir bra. Lycka till

Från Djurgårdens överstyrelsen 1922
Överstyrelsen har börjat göra avskrivningar, man avskriver fonder, man avskriver fodringar, man avskriver skulder, man avskriver medlemmar. Detta började redan 1921 då 250 namn, ströks ur rullarna, namn som det inte fanns adresser eller uppgifter om. Året därpå fortsatte rannsakningen och i januari 1923 hade klubben 937 medlemmar i stället för 1632. Då hade vädjan nått alla medlemmar, betala medlemsavgiften – annars!

Match. AIK – DIF
Den 23 januari 1923 kommer nog alltid att stå som en minnesrik dag för DIF bowlingsektion: då lyckades nämligen klubbens 8-mannalag att vinna andra omgången av matchen mot den gamla ”fotboll – arvfienden” AIK med icke mindre än 353 poäng. Redan vid matchens början hade en del folk samlas, och allt efter som spelet fortskred ökade tillslutningen och man såg de aktiva spelarna blanda sig med de båda klubbarnas medlemmar och anhängare av båda könen, som med stort intresse tog dela av alla upplysningar i det ädla spelet som välvilligt lämnades dem av dessa initierade. I sista stund hade en del förändringar vidtagits i båda lagen. AIK hade förstärkt sitt lag med Ville Eriksson och i DIF hade Birger Ek som ”lagt av” ersatt Th. Lundberg och Axel Jonsson med Sven Jonsson. Förstärkningen var lyckad för DIF att på AIK:s egna banor segra med 2 poäng men det ansåg nog inte Djurgårdarna som absolut säkert, dels hade ju AIK förstärks, som man ansåg vara starkare än DIF – som man trodde var försvagad och dels tog man nog i betraktelse den psykologiska övervikt som det lag har, som spelar på bortabanor, man har allt att vinna och ingenting att förlora. Spänningen var alltså stor, då de första spelarna började på första banan. Spelet var ganska nervöst från båda sidorna och till synes enkla spärrar missades från båda lagen.

Fruktansvärda saker.
I lördagens match skadade sig Birger Ek – stukning av höger långfinger gjorde att han måste hålla klotet med pekfingret i stället för långfingret. Dagen före matchen hände en ännu större olycka, klubbens bästa klot inlämnades till en proppning, med resultat att klotet sprack och kom i retur till Fenix i två halvor! Djurgårdarna var förtvivlade, och undra på det, med de klarade ju matchen bra i alla fall.
Sådana hemska saker kunde man läsa om i tidningar på 20-talet, men som Djurgårdare spelade han naturligtvis matchen utan att klaga.

Utmärkta resultat på Fenix – försämring på Reginasalongen vid serietävlingen.
Segrare i mästarklassen blev Fernström från AIK på 980 poäng på fem serier, bäste Djurgårdare var C. Sandin i seniorklassen med en tredje plats på 924 poäng, i juniorklassen blev det seger för E. Leveau DIF på 902 poäng. Spärrpriset i hela tävlingen vanns av en herre vid namn Rudolf ”Putte” Kock med 34 stycken. Men DIF tog hem priset för 6-mannalag Flaskans hederspris – vad detta nu innebar?

En del andra tävlingar inom klubben var Lejonet och Plaketten som omfattade spel under t.ex. två träningskvällar med tre eller fem serier på i förhand bestämda banor,

DIF har återfått bröderna Hilding och Thure Lundberg som aktiva i sektionen: Fint för kommande säsong, enligt Bowlaren.

Ny direktör på Fenix
Aktiebolaget Bowling har i dagarna ordnat upp sin kvistiga direktörsfråga. Efter Holmerin som inte ställde upp för omval, har nu Olle Blocker i K.A.P. åtagits sig verkställande direktörsbefattningen. Med detta torde samtliga Fenixspelare vara nöjda.

Folkvandring till byggplatsen
När Mosebackes bowlingsalong byggdes var det öppet hus under en timma en dag i veckan för intresserade allmänhet att besöka byggplatsen, samma sak när Östermalms bowlinghall anlades, då ingick det även guidning.

Jubileum
Djurgården firar sitt 5-årsjubileum det är precis på dagen som Bång, Lundgren m.fl. tog initiativet och bildade en bowlingsektion inom Djurgården Idrottsförening. Sektionen kunde med heder fira 5-års dag. Det är minsann inte många bowlingsektioner eller klubbar, som på så kort tid hunnit med så många framgångar. Det är inte så få lagtävlingar som sektionen med heder skilt sig ifrån. De bästa spelarna har varit Axel Jonsson, Hugo Svedberg och Henry Lundgren samt under sista åren Tor Törnblom. I säsongens elfte timma börjar även Bång visa framfötterna på ett uppmärksammat sätt.

Vänskapsmatchen
Årets andra matchen mellan A.I.K och DIF denna gång i Fenix salongen slutade även den med seger för DIF Första par var Bång mot ”Putte” Kock slutade med 718 – 705 till Bång. 2:a par Kragsterman – Th. Sandström 653 – 675 3dje par B. Ek – Sven Carlsson 698 – 721, 4.e Hj. Wallin – B. Bäckström 578 – 689, 5:e T.Törnblom – H. Ericsson 769 – 715, 6:e par G. Wallin – U. Cornelie 622 – 659, 7:e E. Leveau – E. Fernström 717 – 653, och 8:e par H. Lundgren – A.B. Johansson 832 – 681. Slutresultat från de båda matcherna blev. 11 118 p. för DIF och 10 952p. för AIK

Ett pris som Fenixklubbarna hade satt upp som – idrottsklubbarnas pris – eller bäst i hallen gick till Djurgården finns att beskåda i pokalrummet Stadion, även Majpokalen.

”HUR BLI MAN EN STOR BOWLARE”
Av Jimmy Smith, världens bästa bowlare 1926.
Låt skruvslagen vara till dess du fullt säker på rakslagen. Det är mitt råd till nybörjare, enligt dåtiden bästa bowlare Jimmy Smith som även förklarar varför han börjar med skruvslag. I bowlingens barndom spelade man med nio käglor, och då var regeln att slå mitt i banan, när sedan det utökades till tio käglor och man fortsatte man att slå mitt i banan, så upptäckte någon att man säkrare kunde få ned samtliga om man träffade mellan ettan och trean eller tvåan, och på så sätt fick bättre resultat, om man slog skruvslag.

Internationella uttagningen
Den första djurgårdare med landslagsuppdrag är Henry Lundgren som blev uttagen att representera Stockholm i matchen mot Helsingfors. Henry kom på 21 plats av de 25 som skulle spela ”telegrafmatchen” mot Helsingfors mars 1926.

Den återkommande matchen mellan de fyra stora bowlingklubbarna AIK, FIF, SIS och DIF med 12-manna lag, vanns av S.I.S som bör vara en förkortning av Stockholms idrottssällskap på 17 340 poäng, två AIK 17 149 p, trea DIF 17 148p och fyra FIF med 17 074p. I Djurgårdens lag spelade, Henry Lundgren som fick 764 poäng, A. Nyqvist 753, T. Törnblom 746, C. Widgren 744 C.O. Carlsson 742, C. Ekberg 720, Birger Ek 709, R. Wallin, G. Pettersson, 669, John Bång 664, och A. Olsson 620. I laget ingick de spelare från mästare, senior och juniorklassen. (1200 – 1000 – 800 på fem serier s.k. prickning) t.ex. hörde Lundgren till mästarklassen, Törnblom och Nyqvist seniorklassen och Widgren, Olsson, Carlsson juniorklassen. Klasserna delades in i statistik efter ett s.k. prickningssystem och inte efter åldersklasser.

Den tredje vänskapsmatchen mot AIK slutade med förlust 10 249 mot 10 211 poäng. Klubbarna ställde upp med 15-man, och fjorton av djurgårdens spelare slog över 700 poäng, men ingen 800 serie, men AIK däremot hade två spelare över 850 poäng och tre under 700.

Mars 1926Djurgården vann Fenix juniortävling
Fenixsalongen arrangerade andra tävlingen om juniorpriset med 11 startande lag, Det låga antalet startande är främst orsakande av uppflyttningen av spelare till senior för flera klubbar och att dom inte har ”fyllt på” med nya juniorer. Djurgården och i någon mån Fredrikshof har bättre resurser på juniorfronten. Segrare blev DIF 2 med 2 184 poäng med M. Jonsson 740, Hj. Wallin 724 och R, Wallin 719 poäng. På andra plats kom Fredrikshof med 2 160 p och trea DIF 1 med 2 156 p i laget ingick C.A. Carlsson 788 p, G. Pettersson 710 och Axel Olsson 658 poäng. Djurgårdens etta där Pettersson och Olson misslyckades med att nå bra resultat, och detta ger ju en bild av Djurgårdens möjligheter och även svårigheter, att sätta ihop rätt lag, bland många jämngoda juniorer.

Ny bowlingsalong i Stockholm
Den 14 januari 1927 öppnar Sturepalatsets bowlingsalong med fem banor, och efter en tids förhandling med förbundsstyrelsen blev hallen godkänd för allmänna tävlingar och prov för bowlingmärket. Därmed har Stockholmsdistrikt sex hallar om man räknar med Djursholms bowlinghall. Sturepalatset ligger i korsningen Biblioteksgatan/Lästmakargatan, men har byggts om vid några tillfällen bl.a. 1933 och 1936. Ingången till bowlinghallen var från Lästmakargatan.

Sturepalatsets bowlingsalong.

Till Örebro
Ett stort antal stockholmsklubbar hade hörsammat inbjudan att få spela i nyinvigda bowlinghallen i Närkes huvudstad. Färden från Stockholm var uppdelad, några tog bil men de flesta tog tåget, vilket föranledde att de också fick transportera bilåkarnas utrustning, eftersom bilarnas bagageutrymmen var synnerligen begränsade. Inbjudan gällde fyra serier för 3: manna lag och fabrikör Karl A. Jansson vandringspris.

Lagtävlingen blev en överlägsen seger för Djurgården genom Gustav Ekberg, Axel Olsson och Birger Ek. Tvåa blev Marieberg 1 och trea Marieberg 2. Bästa juniorlag blev MP på 10 plats. Det var 20 startade lag.

Den individuella tävlingen om Örebro Bowlingbolags vandringspris blev det ännu en i seger för DIF genom Gustav Ekberg på 795 poäng i mästarklassen, 2) John Björkgren Aiba 776p. 3) Hugo Lilliér MIK 764p. 34 startande. Birger Ek blev trea i seniorklassen och Axel Olsson fyra i juniorklassen. (H. Lilliér Marieberg IK var även svensk mästare i Spjutkastning 1919) Sammanlagd var det 34 startande.

Djurgården
En av de roligaste tävlingarna är kampen om Amerikapokalen, inte mindre än 52 stycken 3-mannalag hade anmält sig tävlingen i Östermalms bowlinghall. Tävlingen blev en trumf för Djurgården – den största i klubbens historia. Djurgården segrade nämligen, och erövrade därmed första inteckningen på den förnämsta Amerikapokalen. Det var klubbens första lagtriumf på våra vandrande lagtroféer, och segern kom inte en dag för tidigt, Djurgården har flerfaldiga gånger gjort utmärkta lagprestationer, men oturen har alltid varit framme på ett eller annat sätt. Glädjen var naturligtvis stor i Djurgårdslägret, och gratulationerna från de andra lagen var rikliga. Segerlaget bestod av ”Gotte” Pettersson 837 poäng, Gustav Ekberg 767 p och Stockholms bowlingförbunds ordförande Erik Ahlström 722 poäng

Andra omgången i kraftmätning mellan AIK och Djurgården spelade på Fenix salongen på kalasbanorna 1 och 4. Åskådarantalet var som vanligt stort när det gällde en fight mellan arvfienderna. Klubbarna spelade med 18 man, och 4 serier, men endast 14 bästa fick räknas i slutprotokollet. Bäst i Djurgården var Henry Lundgren på 817 poäng och i AIK Wille Ericsson på 797 poäng, snitten i DIF var 717 poäng vilket kan betraktas som mycket bra.

Nyheter 1928

Cigarrmärket Mr. G:s bowlingpris
Spelas på Mosebacke Bowlingsalong med bl.a. Erik Ahlström som biträdande tävlingsledare. Priset består av ett silverskrin med cigarrmärkets sigill på locket, och är en individuell tävling för herrar å 6 serier på banorna 2-3-5-6-7-8.

Gamle mästarlöparen John Svanberg är på besök i Sverige, efter många år i Amerika och proffslöpning. Häromdagen tittade han ned till Sture Bowlinghall för att kika lite på sina forna löparkamrater i Dickson-klubben- Gamle Johnny försökte sig även själv på några serier och visade sig sitta inne med ett lugnt och bra slag och – naturligtvis vänsterskruv. Alla kan spela Bowling i Amerika påstod Svanberg.

Stadsrådet Per-Albin Hansson Pressens bowlingklubb slog 12 strikar i följd under söndagens Fenixtävlingar. Startade på bana 2 med 5 strikar gick sedan över till bana 3 och avslutade med 7 strikar. En 300 serie var ett faktumSvenska banor i Sveahallen. Smedjebackens Snickerifabrik kommer att tillverkas de banor som läggs i Sveahallen. Banorna kommer att byggas upp bit för bit, till skillnad från de amerikanska som läggs i sektioner. Det nya förfaringssättet, som nu kommer att tillämpas på Sveavägen borgar för att banorna kommer att bli tiptop.

Sturehallen

Fenixhallen
Det är stor oro angående Fenixpalatset fortsatta verksamhet, aktiebolaget Bowling inte kan träffa överenskommelse med fastighetsägaren. Klubbarna planerar att flytta till Östermalmshallen och Cityhallen, med anledning av situationen.

Inför säsongen 1929 Konkurrensen är hård mellan de olika bowlingsalongerna, och dom som vill ha kvar klubbar och spelare måste bjuda på förstklassig service. Rent och snyggt i omklädningsrummen, bra banor är ett måste för att behålla spelarna och sportens utbredning. Salongernas ägare har i år verkligen gjort allt för att behålla sina aktiva, och inte sparat på kostnaderna för att höja kvalitén på salongerna. Tre av hallarna har redan öppnad efter ombyggnaden.

Östermalmshallen – blir även i år en prydnad för bowlingsporten, och tar givetvis priset som vår förnämsta tävlingshall.

Mosebackesalongen – har nu 5 år på nacken, vilket inte märks, det otroligt vad färg kan åstadkomma. De fula fondväggarna som nästan har varit en skam för salongen är borta och en trevlig färgnyans lyser upp salongen.

Reginasalongen – blir bättre och bättre år från år, och trots sina 19 år, ljusförhållandet i salongen har varit dåliga, men efter renoveringen är det ljust å glatt i hela salongen.

Det två andra hallarna Djursholm och Sturesalongen har ännu inte öppnat sina portar, men vi ser fram emot ett positivt intryck när dom öppnar. Vi vet att det jobbas för fullt i båda hallarna, för att dom ska bli så fina som möjligt. Djurgårdens bowlingsektions f.d. hemmahall Fenix är stängd på obestämd tid.

Idrottsmatchen sista omgången i idrottsmatchen spelas mellan AIK, Stockholms idrottssällskap, Fredrikshof och Djurgården. Det blev inte så vidare goda resultat för de blårandiga. I de tolvmannalag som Djurgården mönstare ingick, Axel Nyqvist 757, Hjalmar Wallin 755, Gunnar Ekberg 750, Henry Lundberg 738, H. Svedberg 728, Rudolf Wallin 726, C.O. Carlsson 708, M. Jonsson 700, T. Törnblom 699, C. Widgren 693 och Birger Ek 676 poäng. Totalt 8 629 och sammanlagd efter fyra omgångar 25 777 vilket gav en blygsam fjärde plats.

Birger Ek och Henry Lundgren har tagit guldmärket på Östermalms bowlinghall med 1 207 respektive 1 236 poäng.

Två nya bowlinghallar öppnar i Stockholm Riddarhallen i korsningen Nybrogatan –Riddargatan och Sveahallen på Sveavägen.År 1929 är Östermalmshallen störst i antalet banor och aktiva spelare, 15 klubbar har förlagd sin verksamhet i hallen, utöver Djurgården, bl.a. AIK, IFK Stockholm, Marieberg och Swithiod. Djurgården har 17 aktiva spelare därav 5 i mästarklassen 3 seniorer och 9 stycken juniorer.

Tidningen Bowlaren uppmärksammar Djurgårdens 10 års jubileum!

En av våra bowlingklubbar har i dagarna i all tysthet begått sitt första jubileum. Det gäller Djurgårdens Bowlingssektion, som på onsdagen i förra veckan fyllde de tio åren. Litet så här post festum få vi nu lyckönska Djurgårdarna till att ha passerat den första milstolpen och önskar dem god och lyckosam vandring i fortsättningen. Många med oss (redaktionen) går nog och grämer sig över att händelsen gått dem spårlöst förbi: vem hade inte velat sända Djurgårdspojkarna ett hjärtligt gratulerar. Medlemmarna i Djurgården ha nämligen under de gångna åren gjort sig populära på våra bowlingbanor, och som klubb betraktad hålls Djurgården högt. Mycket högt till och med.

Djurgården har kanske som klubb inte härjat så mycket i lagtävlingarnas prislistor under de tio åren, men klubben har dock fostrat en hel del goda individuella spelare, som med rätta är fruktade inom alla klasser. Och då det gäller vänskapsmatcher klubbarna emellan är det inte många som vågar sig på en dust med Djurgårdarna. Alla våra storklubbar har i tur och ordning fått bita i gräset. Såväl Marieberg som Fredrikshof hör till offren.

Jubileumsfesten hölls på Restaurang Riche med bl.a. ”Nocke” Nordensköld huvudstyrelsens ordförande. Det ingick naturligtvis även en bowlingtävling på Östermalmshallen före festen, som vanns av ”Gotte” Pettersson i mästarklassen på 805 poäng. Seniorklassen vann av J. Winkler 798 p och juniorklassen M. Sävensten på 643 poäng. En del andra idrottsstjärnor har under åren anslutit sig till sektionen som Gustaf Ekberg fotboll, Carl Wilhemsson skidor och Carl Jahnzon allmän idrott.

Carl W. var en minst sagt en allsidig idrottsman, stora framgångar i skidspåret 2:a på SM i kombinera. Svensk mästare två gånger i rodd med Stockholms Roddförenings 8:a. Tävlingsskytt med föreningen Skarp som bl.a. vann Göteborgspokalen i lag jämförbart med SM. Bowling – blev 3:a i juniorklassen i klubbmatchen innan jubileumsfesten.

Carl J. två svenska mästerskap i diskus och viktkastning, och hård och tung back i fotbollslaget, börjande spela bowling vid 47 års åldern och var därmed den äldsta spelaren i klubben, medelåldern av de aktiva var mellan 27-33 år i Djurgården

Svante Rennerstad, 2014-12-08
Text tidigare publicerad på difarkivet.se