1992-1993

1992-1993

Övre raden fr.v: Johan Kellerstam (mtrl.), Jerry Friman, Erik Huusko, Thomas Johansson, Bengt Gustafsson (läkare), Kenneth Kennholt, Mikael Håkansson, Marcus Ragnarsson, Mats Kellerstam (mtrl.).
Tredje raden fr.v: Thomas Magnusson (mv-tränare), Christian Due-Boije, Magnus Jansson, Tony Skopac, Challe Berglund, Jan Viktorsson, Mathias Hällback, Åke Tiensuu (sjukgymnast).
Andra raden fr.v: Thomas Östlund, Ola Josefsson, Peter Nilsson, Björn Nord, Joakim Lundberg, Anders Huusko, Fredrik Lindqvist, Mikael Magnusson, Petter Rönnqvist.
Nedre raden fr.v: Kent Nilsson, Stefan Lundh (ass.tränare), Åke Bergdahl (president), Arto Blomsten ,Thomas Eriksson, Lars Hedström (ordförande), Lars Falk (tränare), Jens Öhling.
Foto: Stig Kenne