1983-1984

1983-1984

Övre raden fr.v: Robert Johansson (massör), Jörgen Holmberg, Michael Thelvén, Tommy Albelin, Jeff Hällegard, Kalle Lilja, Jens Öhling, Bengt Gustafsson (läkare).
Tredje raden fr.v: Johan Kellerstam (mtrl.), Jan Viktorsson, Stefan Jansson, Orvar Stambert, Tommy Mörth, Peter Nilsson, Håkan Södergren, Anders Johnson, Åke Tiensuu (sjukgymnast).
Andra raden fr.v: Bo Larsson, Tord Nänzén, Per Göransson, Jan Claesson, Martin Linse, Björn Carlsson, Stefan Perlström, Rolf Ridderwall.
Nedre raden fr.v: Björn Rylander (lagledare), Leif Boork (tränare), Håkan Eriksson, Bengt Broberg (ordförande), Mats Waltin, Ingvar ”Putte” Carlsson (ass. tränare), Anders Kellerstam (mtrl.).
Foto: Stig Kenne