1989-1990

1989-1990

Övre raden fr.v: Orvar Stambert, Mikael Johansson, Peter Nilsson, Håkan Galiamoutsas, Kenneth Kennholt, Mats Sundin, Marcus Ragnarsson, Johan Garpenlöv, Kalle Lilja, Ola Josefsson.
Tredje raden fr.v: Mats Kellerstem (mtrl.), Johan Kellerstam (mtrl.), Christian Due-Boije, Jan Viktorsson, Kent Johansson, Bengt Åkerblom, Ragnar Ek (lagledare), Åke Tiensuu (sjukgymnast).
Andra raden fr.v: Rolf Ridderwall, Bengt Gustafsson (läkare), Challe Berglund, Mats Waltin, Erik Jerring (styrelseledamot), Ola Andersson, Anders Johnson, Thomas Magnusson (mv-tränare), Tommy Söderström.
Nedre raden fr.v: Jens Öhling, Lars Falk (tränare), Åke Bergdahl (ordförande), Arto Blomsten, Thomas Eriksson, Ingvar ¨Putte¨ Carlsson (sportchef), Tommy Boustedt (tränare), Håkan Södergren.
Foto: Stig Kenne