1982-1983

1982-1983

Övre raden fr.v: Jörgen Holmberg, Michael Thelvén, Tommy Albelin, Thomas Eriksson ,Martin Linse, Stefan Perlström, Jan Claesson, Kalle Lilja.
Tredje raden fr.v: Mats Waltin, Björn Thorsell, Jens Öhling, Mikael Good, Hans Särkijärvi, Pontus Molander, Tommy Mörth.
Andra raden fr.v: Rolf Ridderwall, Anders Kellerstam (mtrl.), Mikael Westling, Bo Berglund, Håkan Södergren, Kent Johansson, Ingvar “Putte” Carlsson (ass. tränare), Bo Larsson.
Nedre raden fr.v: Dag Bredberg, Leif Boork (tränare), Björn Carlsson, Bengt Broberg (ordförande),Tord Nänzén, Björn Rylander (lagledare), Håkan Eriksson.
Foto: Stig Kenne