1988-1989

1988-1989

Övre raden fr.v: Mikael Johansson, Tomaz Eriksson, Kenneth Kennholt, Stefan Perlström, Johan Garpenlöv, Peter Nilsson.
Tredje raden fr.v: Claes Norström, Jan Viktorsson, Ola Andersson, Anders Kellerstam (mtrl.), Orvar Stambert, Bengt Åkerblom, Christian Due-Boije.
Andra raden fr.v: Rolf Ridderwall, Håkan Södergren, Ola Josefsson, Kent Nilsson, Peter Wallén, Challe Berglund, Anders Johnson, Mats Ytter.
Nedre raden fr.v: Arto Blomsten, Lars Falk (ass. tränare), Åke Bergdahl (ordförande), Thomas Eriksson, Ingvar “Putte” Carlsson (sportchef), Tommy Boustedt (tränare), Jens Öhling.
Foto: Stig Kenne