1985-1986

1985-1986

Övre raden fr.v: Jörgen Holmberg, Arto Blomsten, Stefan Perlström, Rickard Rauge, Björn Carlsson, Per Göransson, Tommy Albelin, Erik Ahlström.
Tredje raden fr.v: Åke Tiensuu (sjukgymnast), Peter Landberg (massör), Per Bilén, Pontus Molander, Peter Nilsson, Mikael Johansson, Peter Lindgren, Bengt Gustafsson (läkare), Johan Kellerstam (mtrl.).
Andra raden fr.v: Mats Ytter, Tommy Mörth, Tord Nänzén, Jens Öhling, Orvar Stambert, Jan Viktorsson, Anders Johnson, Rolf Ridderwall.
Nedre raden fr.v: Anders Kellerstam (mtrl.), Gunnar Svensson (tränare), Håkan Södergren, Bengt Broberg (ordförande), Kalle Lilja, Thomas Magnusson (mv-tränare), Björn Rylander (lagledare).
Foto: Stig Kenne