1987-1988

1987-1988

Övre raden fr.v: Jörgen Holmberg, Pontus Molander, Patrik Åberg, Arto Blomsten, Tomaz Eriksson, Peter Nilsson, Johan Garpenlöv, Mikael Johansson.
Tredje raden fr.v: Johan Kellerstam (mtrl.), Anders Kellerstam (mtrl.), Bengt Åkerblom, Stefan Perlström (spelande massör), Orvar Stambert, Bengt Gustafsson (läkare), Challe Berglund, Ragnar Ek (lagledare), ÅkeTiensuu (sjukgymnast).
Andra raden fr.v: Hans-Göran Elo, Thomas Magnusson (mv-tränare), Christian Due-Boije, Jan Viktorsson, Stefan Jansson, Anders Johnson, Tommy Söderström, Stig Gidgård (vice ordförande), Rolf Ridderwall.
Nedre raden fr.v: Tommy Mörth, Ingvar “Putte” Carlsson (tränare), Thomas Eriksson, Kalle Lilja, Åke Bergdahl (ordförande), Håkan Södergren, Jens Öhling, Lars Falk (ass. tränare), Claes Norström.
Foto: Stig Kenne