1984-1985

1984-1985

Övre raden fr.v: Jörgen Holmberg, Arto Blomsten, Pontus Molander, Tord Nänzén, Erik Ahlström, Jens Öhling, Christian Henriksson, Åke Eksell.
Tredje raden fr.v: Johan Kellerstam (mtrl.), Anders Johnson, Tommy Mörth, Michael Thelvén, Bengt Gustafsson (läkare), Peter Nilsson, Orvar Stambert, Jan Viktorsson, Åke Tiensuu (sjukgymnast).
Andra raden fr.v: Rolf Ridderwall, Anders Kellerstam (mtrl.), Jan Claesson, Björn Carlsson, Tommy Albelin, Per Göransson, Mikael Pettersson (massör), Mats Ytter.
Nedre raden fr.v: Thomas Magnusson (mv-tränare), Björn Rylander (lagledare), Kalle Lilja, Bengt Broberg (ordförande), Håkan Södergren, Gunnar Svensson (tränare), Lars-Fredrik Nyström (ass. tränare).
Foto: Stig Kenne