1975-1976

1975-1976

Övre raden fr.v: Folke Bengtsson, Kent Bengtsson, Lars-Göran Nilsson, Peter Gudmundson, Anders Rylin, Hans Wallin, Kent Nilsson.
Tredje raden fr.v: Åke Nilsson (mtrl.), Sören Johansson, Jan Andersson, Kenny Palmberg, Peter Wallin, Hans Särkijärvi, Tommy Eriksson, Lennart Aspholm (massör).
Andra raden fr.v: Peder Nilsson, Per-Allan Wikström, Kjell Keijser, Leif Svensson, Billy Sundström, Christer Wiberg, Reino Sundberg.
Nedre raden fr.v: Jimmy Haglund, Hans Swedberg (lagledare), Björn Palmqvist, Claes-Göran Wallin, Hans Mild (tränare), Stig Larsson.
Foto: Stig Kenne