1974-1975

1974-1975

Övre raden fr.v: Per-Allan Wikström, Ove Svensson , Björn Palmqvist, Leif Svensson, Kent Bengtsson , Folke Bengtsson, Peter Wallin.
Andra raden fr.v: Lennart Aspholm (massör), Stig Larsson, Tommy Eriksson, Kent Nilsson, Tomas Karlsson, Svenåke Svensson, Anders Rylin, Leif Marcusson (mtrl.).
Nedre raden fr.v: Peder Nilsson, Lars-Åke Gustafsson, Kurt Thulin (ass. tränare), Claes-Göran Wallin, Carl-Göran Öberg (tränare), Sören Johansson, Roland Einarsson.
Foto: Stig Kenne