1979-1980

1979-1980

Övre raden fr.v: Sören Johansson, Jan Larsson, Per-Allan Wikström, Kalle Lilja, Anders Hansson, Stefan Perlström, Thomas Eriksson, Lars-Fredrik Nyström, Håkan Eriksson, Hans Särkijärvi.
Andra raden fr.v: Peder Nilsson, Åke Nilsson (mtrl.), Glenn Johansson, Hans Dahllöf, Kurt Svensson (ass. tränare), Håkan Södergren, Peter Wallin, Åke Tiensuu (massör), Reino Sundberg.
Nedre raden fr.v: Dag Bredberg, Tommy Mörth, Lennart Ljungqvist (lagledare), Tord Nänzén, Mats Waltin, Bert-Ola Nordlander (tränare), Claes-Göran Wallin, Bo Berglund.
Foto: Stig Kenne