1999

1999

Övre raden fr.v: Malin Söderlind, Anna Ulvbringe, Linda Green, Bengt Högström, Jessica Fageryd, Sara Thunebro, Tina Kindvall.

Andra raden fr.v: Lennart Bergquist, Karolina Rinnman, Jessika Sundh, Karin Sandbrink, Elin Flyborg, Ulrika Nilsbarth, Marie Ewrelius, Emma Åström , Claudio Crevatin.

Nedre raden fr.v: Jacinta Sjöblom, Tina Karlsson, Salina Olsson, kickan Sigfridsson, Stefan Linder, Josefine Sund, Daniela Haglund, Hanna Eliasson, Carolina Crevatin.