1981-1982

1981-1982

Övre raden fr.v: Stefan Perlström, Leif Svensson, Peter Ekroth, Martin Linse, Jan Claesson, Håkan Eriksson.
Tredje raden fr.v: Håkan Södergren, Tommy Mörth, Hans Särkijärvi, Jens Öhling, Dag Bredberg, Tord Nänzén, Bo Berglund.
Andra raden fr.v: Robert Johansson (massör), Kalle Lilja, Lars-Fredrik Nyström, Lennart Dahlberg, Michael Thelvén, Åke Nilsson (mtrl.).
Nedre raden fr.v: Fredrik Josefsson, Håkan Dahllöf, Leif Boork (tränare), Rolf Ridderwall, Ingvar “Putte” Carlsson (ass. tränare), Mats Waltin, Lars Larsson.
Foto: Stig Kenne