1978-1979

1978-1979

Övre raden fr.v: Tommy Mörth, Peter Wallin, Claes Norström, Arne Andersén, Hans Särkijärvi, Kjell-Anders Johansson, Håkan Södergren.
Tredje raden fr.v: Sören Johansson, Per Göransson, Håkan Eriksson, Thomas Eriksson, Stefan Perlström, Per-Allan Wikström, Tord Nänzén, Michael Thelvén, Kenneth Nordström.
Andra raden fr.v: Peder Nilsson, Kurt Svensson (mtrl.) Håkan Dahllöf, Anders Kallur, Jan-Åke Danielson, Peter Hassel, Åke Nilsson (mtrl.), Reino Sundberg.
Nedre raden fr.v: Bo Berglund, Eilert Määttä (tränare), Lars-Fredrik Nyström, Lennart Ljungqvist (lagledare), Stig Larsson, Tommy Töpel (ass. tränare), Mats Waltin.
Foto: Stig Kenne