1977-1978

1977-1978

Övre raden fr.v: Leif Svensson, Bertil Karlsson, Stefan Perlström, Åke Nilsson (mtrl.), Peter Gudmundson, Lars-Fredrik Nyström, Kenneth Nordström.
Tredje raden fr.v: Håkan Södergren, Hans Karlsson, Sören Johansson, Kjell-Anders Johansson, Arne Andersén, Håkan Dahllöf, Bo Berglund, Jimmy Haglund.
Andra raden fr.v: Peder Nilsson, Mikael Collin, Jan-Åke Danielson, Stig Larsson, Hans Särkijärvi, Peter Wallin, Reino Sundberg.
Nedre raden fr.v: Per-Allan Wikström, Lennart Ljungqvist (lagledare), Jan Andersson, Thomas Eriksson, Hans Mild (tränare), Claes-Göran Wallin.
Foto: Stig Kenne