1908

1908

Backlöpning vid Fiskartorpet 1908
Klass I 2 pris