1908

1908

Backlöpning vid Fiskartorpet 1908
Klass I 2 pris

Klicka på årtalet ovan för större bild.
(B-)-