1908

1908

Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige
Nationella backlöpningar vid Fiskartorpet 1908
Klass II
5 pris