Årtal?

Årtal?

Vinteridrottsfesten i Uppsala 190x
Landshöfding Bräkenhjelms hederspris till
segrande förening i budkavlelöpningen Krylbo-Uppsala