1907

1907

H.M. Konungens (Oscar II) vandringspris för skidlöpningstäflan med budkavle.
Särna Skidklubb, Falun 1907, Elfdalen-Mässbacken, Leksand-Falun.
Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige.