Tidigare/vilande

Tidigare och vilande sektioner

Före ombildningen till en alliansförening 1991 benämndes de olika idrotter som föreningen utövade.