Ragnar Rosberg

Ragnar ”Ragge” Rosberg

Ragnar Rosberg kom in i Djurgården Boxning på 1920-talet. Han spelade även en del fotboll i DIF, men det var DIF Boxning som ”Ragge” brann för. Under boxningens krisår 1924-1926 ställde han upp 120% i alla lägen. Både på kansliet och på boxningens medlemsmöten.
Ragge gifter sig 1926 och får tre barn under åren 1929-1931.

Ragnar Carl Rosberg
Född: 22 mars 1899

Boxningsledare

1927 utdelas Djurgårdens hedersmärke till Ragnar ”Ragge” Rosberg.
I januari kommande år lämnade DIF Boxnings största namn, Konte Johansson, plus några andra ledande inom boxningssektionen. Detta efter en schism med överstyrelsen där det förekom en hel del smutskastning i pressen. Man bildade en ny boxningsklubb, Boxningsklubben av 1928 (BK 28), dit man också lockade över flera boxare. Ragge Rosberg blev nu DIF Boxnings starke man, som både tränare och ordförande, och han får mycket beröm i pressen för sitt engagemang.
Resan för utbrytarna i BK 28 blir relativt kortvarig och efter diverse svårigheter läggs klubben till slut ned redan 1930. Några boxare väljer att gå tillbaka till DIF medans andra går vidare till IF Linnea.

1933 skiljer sig Ragge och DIF Boxning ställer nu upp för Ragge och är ett starkt stöd.
I början av 1940-talet träffar Ragge sitt livs kärlek på Nalen i Stockholm. Hon heter Ruth och de gifter sig 1942 och samma år föds deras son Leif Ragnar Rosberg. Leif blir senare medlem i DIF och förblir så livet ut, vilket såklart gladde Ragge.

I början av 70-talet, vid en ålder av 69 år, fick Ragge förfrågan om att bli den första heltidsanställda på DIF:s kansli, som höll till i Klocktornet på Stockholms Stadion.
Tyvärr insjuknar Ragge hastigt under skärtorsdagen 1974. Frun Ruth ringer efter ambulans som i ilfart kör mot St. Görans Sjukhus. Under färden ger Ragges kropp till slut upp och trots återupplivningsförsök dödförklaras Ragge vid ankomst.
Ruth skickar bud med den tragiska nyheten till sonen Leffe, hans fru och deras två barn Janne och Agneta. Ragge Rosberg begravs i familjegraven i Bromma Kyrka.

Delar av text skriven av sonsonen Janne Rosberg, född 1972.