Protokoll – Brottning

Brottning

1974

Brev från Stockholms Idrottsförvaltning till Brottningssektionen 4 juni 1974