Johan Björkdahl

Johan Björkdahl

Johan Björkdahl gick med i Djurgårdens IF hösten 1892, under en svår tid för föreningen. Intresset var mycket lågt och det fanns planer på att upplösa föreningen. Genom att medlemmarna i Stockholms Östra Idrottsklubb, som Björkdahl tillhörde, sökte medlemskap i Djurgården undveks detta. Björkdahl blev sedan en av föreningens mest engagerade medlemmar. Under den första tiden deltog han flitigt i både vinter- och sommaridrottstävlingar och blev en av föreningens bättre atleter.

Johan Alfred Björkdahl
Född: 12 september 1875

Medlem: 33
Styrelseledamot 1894-1902, 1904

I mitten av 1890-talet började han engagera sig mer i föreningsarbetet som styrelseledamot och tävlingsfunktionär. Han var under flera år en mycket energisk kassör inom Djurgårdens IF och hade samma roll i Stockholms idrottsförbund, som bildades 1898. Vid de idrottstävlingar som anordnades av Djurgårdens IF och Stockholms idrottsförbund var han ofta tävlingsfunktionär och ledde bland annat de svenska mästerskapstävlingarna 1898.

Under senare år fortsatte han sitt engagerade arbete inom föreningen som prisdomare i backlöpningar och vid föreningens basarer. Björkdahl är en av de personer som har offrat mest för Djurgårdens IF och gjort föreningen stora tjänster. Han har varit innehavare av föreningens hedersmärke och förtjänstmedalj i många år.

Detta är en omarbetad text från personportättet av Johan i andra numret av Djurgårdens Medlemlemsblad från 1911.