Jan Säfvergård

Jan ”Janne” Säfvergård

Jobbade som gymnastiklärare.

Jan Säfvergård
Född: x månad 19xx

Curlingspelare
Moderklubb:
x säsonger.
19xx
19xx