Gustaf Nyman

Gustaf Nyman

Gustaf föddes 8 januari 1875 ett stenkast från Alberget 4A i franska värdshuset på Djurgården. I sin ungdom arbetade han som springgosse och 1889, endast 14 år gammal, startade han tillsammans med elva andra djurgårdsgrabbar embryot till det som ett par år senare skulle komma att bli Djurgårdens IF. Vid stiftandet av DIF den 12 mars 1891 valdes Nyman in som medlem nummer 7.

Gustaf Erhard Nyman
Född: 8 januari 1875

Medlem: 7
Grundare av Djurgårdens IF
Ständig medlem: 1903

Som idrottsman var det främst skidlöpning han ägnade sig åt, men mest känd blev han som en stor ledare under föreningens första år och det var bland annat genom det arbetet det säkerställdes en kontinuitet för föreningens fortlevnad.

Måndag 27 mars 1916 valdes Gustav in som ständig medlem i Djurgårdens IF och 1941 som ständig medlem i Sällskapet Gamla Djurgårdare tillsammans med Axel Öfverstén och Nils Widgren.

Gustaf arbetade senare som skeppare. Under 25 år i flottans tjänst besökte han Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Indien, Kina och Japan. 1938 grundade han ett eget båtvarv, Nymans varv, vid Stenviks på södra Ljusterö. Han bosatte sig sedermera även själv på Ljusterö. Han var gift med Ester, som drev varvet vidare efter Gustafs död 1944, 69 år gammal. Deras enda barn, Hans, dog 22 år gammal år 1928 av blindtarmsinflammation och därför donerades varvet till Sjömansinstitutet efter Esters död 1949.

20 december 2021 invaldes Gustaf Nyman som medlem nr 6 i Djurgårdens Hall of Fame.