1963

1963

"Från Sovjetiska sportmän 1963"

Oklart i vilket sammanhang som denna vimpel mottagits.

Klicka på årtalet ovan för större bild.