1931

1931

Text:
Till Djurgårdens Idrottsförening frambär Svenska Fotbollsförbundet vid föreningens 40-årsjubileum sin erkänsla för framgångsrik och gagnande verksamhet samt ett hjärtligt tack för det goda samarbetet under gångna år
På förbundsstyrelsens vägnar
Anton Johanson, John Ohlson, Gustaf Rubenson
Stockholm den 12 mars 1931

Klicka på årtalet ovan för större bild.