1922

1922

Text:
Den Norske Ministers Are Spramie
Nordiska Spelens Kombinerte Skilop 1922

Klicka på årtalet ovan för större bild.