1915

1915

Text:
Vandringspris Backlöpning på skidor 1907
Tre längsta stående språng
1907 Einar Olsson 62,0 m
1908 Einar Olsson 68,2 m
1909 Oscar Bomgren 56,7 m
1910 M Jakobsson 86,4 m
1914 G. Steinwall 88 m
1915 Einar Olsson 113 m

Klicka på årtalet ovan för större bild.
(V313)