1904

1904

Text:
Föreningen för Skidlöpningens Främjande
Invigningslöpningen vid Fiskartorpet 19 21/2 04
Klass II
III pris

Skänkt af Hofjuvelerare K. Anderson

Klicka på årtalet ovan för större bild.
(R39)-