1941

1941

Saltsjöbadspokalen
skänkt av Järnvägsaktiebolaget Stockholm
vid Djurgårdens Idrottsförenings 50-års jubileum
den 15 november 1941