1916

1916

Häradshöfding Marcus Walenbergs hederspris
i internationell backlöpning vid DIF 25-års jubileums skidtäfling
i Saltsjöbaden 2-4-6 mars 1916