1899

1899

Föreningen för skidlöpningens främjande
Nationella backlöpningar vid Sundsvall 1899
2ndra pris
Till Axel Andersson
för 188 25 ___