Årtal?

Årtal?

Swedish American Athletic Club
Brooklyn N.Y.
Vandringspris
___ Idrottsförenings ___
För främjandet av längdlöpning