1945

1945

Swedish-American Athletic
Brooklyn N.Y.
Längdlöpning
vid Svenska Mästerskapet 1945

(Grön 102)