1917

1917

Hederspris vid Nordiska Spelens
skidtäflingar 1917

Klicka på årtalet ovan för större bild.
(G128)