Årtal?

Årtal?

___ringen i Dalarna
___gatans
hederspris