1917

1917

I.F.K. Djursholm
2dra pris
stafettlöpningar på skidor
100 kilomoter
19 18/3 17