1901

1901

Vunnen av DIF Kapten Algot Nilsson
efter 16 täflingar har
D.I.F. framgått som segrare 14 gånger 3 w.o.
med sammanlagdt 30 mål mot 2.

Till bästa fotbollslaget i Stockholm sommaren 1901