1958

1958

1 pris Jubileumsturneringen för reservlag
1954-1958

(G1)