1966

1966

Västgötaknalle
I.F. Elfsborg
19 2/3 66

(B147)