1926

1926

S. Björkanders hederspris i DN:s stadslöpning
1926

(B57)