1922

1922

Svenska Dagbladets stafett 1922

(B53)