1914

1914

Godsegare G.Coyets hederspris vid Svenska Mästerskapstäflingarne i allmän idrott Örebro 1914
(B64)