1935

1935

A. Granaths V-lags hederspris
M.I.K:s K.M. i gång 1935 12/10

Klicka på årtalet ovan för större bild.
(R33)